100 dienas līdz eksāmeniem

Izglītība

Februāra sākumā Lāču pamatskolā ir tradīcija atgādināt topošajiem skolas absolventiem, ka drīz viņi dosiet prom no mūsu draudzīgās skolas saimes un spers kāju pāri slieksnim kādā citā mācību iestādē. Viņiem ir palikušas tikai 100 dienas līdz tam brīdim, kad viņiem būs jāparāda savas zināšanas un prasmes, kuras viņi ieguva šajos deviņos gados.

Arī šogad mūsu devītklasniekiem bija liels pārsteigums, kad viņus kopā ar klases audzinātāju paaicināja uz sporta zāli.  Pasākuma laikā 8. klases izglītojamie pārbaudīja  9. klases izglītojamo  atjautību, fizisko sagatavotību,  prasmi izveidot dāvanu klases audzinātājai, izmantojot tikai savas plaukstas un krāsas. Pasākums noritēja jautri,  sportiski un ar azartu.

Pateicamies 8. klasei un viņu klases audzinātājai par burvīgu pasākumu, kurš ļāva maniem devītklasniekiem pakavēties atmiņās par šiem brīnišķīgajiem, atklājumu pilnajiem deviņiem gadiem, un šos brīžus mēs vienmēr paturēsim savās atmiņās!  Paldies direktora vietniecei audzināšanas jomā Jeļenai Ovčiņņikovai par atbalstu un kopābūšanu!

Lāču pamatskolas skolotāja Skaidrīte Kardele

OPEN CALL: LINGUA FRANCA / DAUGAVPILS