Rūpniecisko zvejas tiesību iznomāšana

Izsole rūpnieciskās zvejas tiesību nomai Dervanišķu ezerā

Izsole rūpnieciskās zvejas tiesību nomai Mazajā Kolupa ezerā

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtība Augšdaugavas novadā