Višķu sociālās aprūpes centrs

Adrese

Višķi, Višķu pagasts Augšdaugavas novads, LV-5481

Direktore

Veneranda Zeile

Tālrunis

65440900; Fakss: 65440905

e-pasts

sac@viski.lv

⚒ Savu darbību uzsāka 1996. gada 2. janvārī uz reorganizētās Višķu slimnīcas bāzes.
2006. gada janvārī institūcija ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

☺74 klientu vietas

☺ 31 darbinieki

Višķu SAC uzņem:
☛ darba nespējīgas personas pensijas vecumā un 1.,2. un 3. grupas invalīdus, kuriem nepieciešama diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija un pastāvīga dzīves vieta.

☛ Īpašos gadījumos pēc saskaņošanas ar Sociālo dienestu un tai noslēdzot attiecīgus līgumus, centrs ir tiesīgs uzņemt uz laiku arī citas personas, kurām ir nepieciešama diennakts aprūpe.

Finansējums 2022. gadā:

☛ Višķu SAC kopējās izmaksas 564 693 eiro

☛ Vienas personas izmaksas mēnesī 635,81 eiro