Sociālo pakalpojumu centrs “Pīlādzis”

Adrese

Lielā iela 43, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450

Direktors

Ināra Nešpore

Tālrunis

65430939; Fakss: 65430939

e-pasts

spcpiladzis@inbox.lv

Izveidots 2003. gada 27. augustā

Līgumorganizācija, kas piedalās Labklājības ministrijas konkursā uz pakalpojuma sniegšanu.

Centra galvenais mērķis ir sniegt kvalitatīvu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem I un II grupas invalīdiem.

Pakalpojuma apjoms 2021.gadā ir 70 personu sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Vienas personas uzturēšanās vienā dienā ir 23,63 EUR. Iestādē strādā 37 darbinieki.