Sociālā atbalsta un aprūpes centrs «Avots»

Adrese

Daugavas iela 2, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5462

Direktore

Lilita Gasjaņeca

Tālrunis

29422951

e-pasts

saaca@dnd.lv

Centra mērķis

▲ Tuvināt iestādes vidi ģimeniskai videi

▲ Nodrošināt bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem vispusīgu attīstību, audzināšanu, izglītošanu, patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanu, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju

▲ Veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu

▲ Sniegt atbalstu jaunajām māmiņām, māmiņām ar bērniem nokļuvušām krīzes situācijā

▲ Sniegt sociālo rehabilitāciju bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem (fiziska rakstura un garīga rakstura) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem

Centra struktūrvienības

Ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma centrs “Kamoliņš”

Atbalsta centrs «Avotiņš»;

Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Finansējuma nodrošināšana

Pakalpojuma apjoms 2021.gadā ir 15 bērnu sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija

Vienas personas uzturēšanās vienā dienā: jauniešu mājā ir 46,99 EUR,

ĢVPP – 58,33 EUR,

«Avotiņš» 51,46 EUR (2 māmiņas un 4 bērni)

Izlietoti līdzekļi 2021. gadā – 395 519 EUR

Plānotie līdzekļi 2022.gadā –  488 087 EUR

☺ 32 darbinieki