Vecsalienas muiža

Adrese: Vecsalienas muižas pils, Červonka, Vecsalienas pag., Augšdaugavas novads., LV-5465
Kultūras tūrisma organizators: Jeļena Ondzule
Tālr.: 20040144
E-pasts: kultura@saliena.lv
Latvijas kultūras datu portāls