Vaboles kultūras nams

Adrese: “Saieta nams”, Vabole, Augšdaugavas novads, LV-5477
Direktore: Vija Pabērze
Tālr.: 65475850, 29457114
E-pasts: kultura@vabolespag.lv
Latvijas kultūras datu portāls