Višķu pagasta Kultūras centrs

Adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas novads LV-5481
Vadītājs: Sandis Ulpe

Tālr.: 27170510
E-pasts: kultura@viski.lv