Višķu pagasta Sabiedriskais centrs

Adrese: Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas novads LV-5481
Vadītāja: Vita Vanaga
Tālr.: 28751563
E-pasts: kultura@viski.lv
Latvijas kultūras datu portāls