Sabiedriskais centrs ”Laucesa”

Adrese: Laucesa 19, Laucesa, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5461
Vadītāja: Viktorija Kvetkovska
Tālr.: 65471034
kultura@laucesa.lv