Medumu pagasta tautas nams

Adrese: Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Kultūras darba vadītāja – Anita Drozdova
Tālr.: 27095164
E-pasts: tautas.nams@medumi.lv