Maļinovas pagasta saieta nams

Adrese: Skolas iela 2a, Maļinovas ciems,  Maļinovas pag., Augšdaugavas novads, LV 5459
Kultūras darba vadītāja: Natālija Davidova
Tālr.: 29177540
E-pasts: kultura@malinova.lv