Līksnas pagasta kultūras nams

Adrese: Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV – 5456
Direktore: Sintija Giptere
Tālr.: 65475550, mob. tālr. 26065446
E-pasts: kultura@liksna.lv
Latvijas kultūras datu portāls