Ilūkstes kultūras un mākslas centrs

Adrese: Brīvības iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447.
Vadītāja: Indra Madarniece
E-pasts: kulturas.centrs@ilukste.lv
Tālr.: 65462135
Latvijas kultūras datu portāls