Biķernieku pagasta kultūras nams

Adrese: Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440
Kultūras nams, kultūras darba vadītāja: Ināra Vasiļjeva
Tālr.: 28780510
E-pasts: kultura@bikerniekupag.lv