Biķernieku pagasta kultūras nams

Adrese: Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440
Kultūras nama vadītāja: Olga Pankova
Tālr.: 26293212
E-pasts: kultura@bikerniekupag.lv
Latvijas kultūras datu portāls