Kultūras pasākumi

Pasākumi

Šodienas pasākumi


Subates vēsturiskās koka arhitektūras saglabātāja Goda zīmes kandidātu konkurss

Subates pilsēta
06.06.2022 - 25.08.2022

Jeļenas Ondzules vinila plašu izstāde “Dvēseles mūzika”

Maļinovas pagasta Saieta nams
09:00 - 16:00
13.06.2022 - 30.06.2022Drīzumā


Radoša darbošanās bērniem vasaras brīvlaikā

Maļinovas pagasta bibliotēka
14:00 - 16:00
28.06.2022

Bauskas novada Codes pagasta amatierteātra ”Spēlētprieks” viesizrāde “No saldenās pudeles”

Doļnajas kultūras namā
20:00
29.06.2022

Subates vēsturiskās koka arhitektūras saglabātāja Goda zīmes kandidātu konkurss

Subates pilsēta
06.06.2022 - 25.08.2022

Jeļenas Ondzules vinila plašu izstāde “Dvēseles mūzika”

Maļinovas pagasta Saieta nams
09:00 - 16:00
13.06.2022 - 30.06.2022