Kultūras pasākumi

Pasākumi

Šodienas pasākumi


Akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros notiks radošā darbnīca "Aromātiskā sirsniņa!" "rustic" stilā.

Medumu Tautas nams
14:00 - 16:00
21.04.2024

Vokālā ansambļa “Līgaviņas” jubilejas koncerts “Dzīves mirkļi

Silenes Kultūras nams
16:00
21.04.2024

Viktora Lapčenoka koncerts

Augšdaugavas novada kultūras centrs "Vārpa"
16:00
21.04.2024Drīzumā


Akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros notiks radošā darbnīca "Aromātiskā sirsniņa!" "rustic" stilā.

Medumu Tautas nams
14:00 - 16:00
21.04.2024

Viktora Lapčenoka koncerts

Augšdaugavas novada kultūras centrs "Vārpa"
16:00
21.04.2024

Vokālā ansambļa “Līgaviņas” jubilejas koncerts “Dzīves mirkļi

Silenes Kultūras nams
16:00
21.04.2024

Bibliotēkas nedēļas ietvaros - “Afišu un plakātu vēsturiskais stāsts” tikšanās ar Krāslavas novada publisko bibliotēku speciālistiem

Tiešsaistes platforma Zoom
23.04.2024

Bibliotēkas nedēļas ietvaros - bibliotekārā stunda un ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” ar Lāču pamatskolas PII grupas “Lāčuks” un Naujenes PII „Rūķītis” audzēkņiem.

Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļa
09:00
23.04.2024

Lasītpatikas akcija ”Grāmata un roze”, Bibliotēku nedēļas un Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienas ietvaros.

Naujenes bibliotēka
17:30
23.04.2024

Borisa Borisova mākslas darbu izstāde

Sabiedriskais centrs “Laucesa”
24.04.2024

Radošā darbnīca bērniem un jauniešiem "Mans piekariņš", kura ietvaros veidosim krāsotus koka atslēgu piekariņus.

Demenes KN
17:30
24.04.2024

Sporta spēļu vakari

Bebrenes VP vidusskolas sporta zāle
17:30
24.04.2024

Bibliotēkas nedēļas ietvaros - bibliotekārā stunda un ekskursija “Bibliotēkā dzīvo grāmatas” ar Lāču pamatskolas PII grupas “Lāčuks” un Naujenes PII „Rūķītis” audzēkņiem.

Naujenes bibliotēkas Bērnu nodaļa
10:00
25.04.2024

Bibliotēkas nedēļas ietvaros- "Sēd uz sliekšņa pasaciņa" pasaku krājuma apskats un lasījumi ar PII grupas "Ozolzīlītes" audzēkņiem

Biķernieku pagasta bibliotēka
10:30
25.04.2024

“Botāniskais bareljefs”- interešu kluba "Radošā laboratorija" nodarbība.

Ambeļu pagasta bibliotēka
11:00
25.04.2024

Bibliotēku nedēļas ietvaros - “Saruna bibliotēkā” tikšanās ar grāmatu autoru Anatoliju Danilānu “

Ilūkstes Pilsētas Centrālā bibliotēka
16:00
25.04.2024

Galda spēļu vakari

Bebrenes KN
18:00
25.04.2024

Bibliotēkas nedēļas ietvaros- “Mana pirmā grāmatiņa!” Ieskats grāmatu vēsturē, bērnu grāmatu apskats, radošā darbošanās un lasījumi ar Zemgales vsk. pirmsskolas grupiņas bērniem

Demenes KN
10:00
26.04.2024

Latgales etnogrāfiskā vēstniecība un Vidsmuižas Annuža viesojas Līksnas Kultūras namā.

Līksnas Kultūras nams
12:00
26.04.2024

Sakopšanas talka ar noslēgumu pie “Baltā galdauta”

Jaunsventes parks
13:00
26.04.2024

Individuālais novusa turnīrs Bebrenes pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem

Bebrenes KN
10:00
27.04.2024

Pasākuma “Satiec savu meistaru” ietvaros: - Meistarklase “Lakatu darināšana uz rāmja” kopā ar audēju Daci Teivāni; -Māla svilpaunieku veidošanas radošā darbnīca kopā ar amatnieku Valdi Grebežu

Līksnas Kultūras nams
14:00
27.04.2024

XX Starptautiskais Tautas muzikantu saiets Vabolē

Vaboles KN
11:00
28.04.2024