Amatierteātris

Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” Teātra trupa „Trešais variants”

Vadītāja: Inta Uškāne
Tālr.: 26362572
e-pasts: inta.uskane@augsdaugavasnovads.lv

  Teātra trupa „Trešais variants” ir dibināta Daugavpils novada Kultūras centrā. Pirmais teātra trupas mēģinājums datēts ar 1995.gada 4.oktobri. Teātra trupā aktīvi darbojas gandrīz 30 aktieri - gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie.

 Teātra trupas ”Trešais variants” repertuārā ir bijušas ap 25 dažādu žanru izrādes. Iestudējumiem izmantoti gan latviešu mūsdienu autoru, gan klasiķu darbi, gan arī ārzemju autoru lugas. Teātra trupa ir piedalījusies Latvijas amatierteātru salidojumos Valkā, Dobelē, Jēkabpilī, Balvos un Ventspilī. Teātra trupai „Trešais variants” izveidoti divi videoklipi – trupas himnai „Misteria” un dziesmai „Pavediens”. Abu dziesmu teksta autore ir Linda Kilevica un mūzikas autors – Artūrs Uškāns. Par teātra trupas „Trešais variants” tradīciju kļuvusi balvas „Zelta ola” pasniegšana, kas notiek vienu reizi piecos gados. Balvas autors ir trupas aktieris, mākslinieks Māris Čačka. „Trešais variants” aktīvi iesaistās Daugavpils novada amatierteātru saieta „Spēlējam kopā” rīkošanā. Pēdējo gadu iestudējumi: „Skroderdienas Silmačos. Millenium”, kas tapusi pēc R. Blaumaņa lugas „Skroderdienas Silmačos” motīviem, Raiņa un Aspazijas 150. jubilejai veltītais V. Rūmnieka, A. Miglas lugas „Ērkšķu krekls, zvaigznes ceļš” iestudējums, A. Upīša lugas iestudējums "Dzimumdienas rītā", Raiņas bērnu dzejas uzvedums "Prieki visās gadskārtās", A. Brigaderes pasaku lugas “Maija un Paija” iestudējums, uzvedums "Ziedonis. Epifānijas". Teātra trupas nākotnes plānos ir pabeigt darbu pie Mihaila Sebastiana lugas "Nezināmā zvaigzne".

Misija:

  Iejūtoties dažādos tēlos un izdzīvojot dažādas dzīves, ļaut sev un skatītājiem pavērt durvis uz citu pasauli, kur prieka mirkļi mijas ar pārdomu brīžiem.


Augšdaugavas novada Kultūras centra „Vārpa” teātra studija „Mode H”

Vadītājs: Viktors Jansons
Tālr.: 26362572
e-pasts: inta.uskane@augsdaugavasnovads.lv

  Kopš 2007.gada Daugavpils novada pašvaldība organizē projektus un pasākumus cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanai sabiedrībā ar mākslas un radošuma instrumentiem. Zināšanas un ierosmi šim darbam sniedz sadarbība ar Eiropas adaptētās modes “MODE H” asociāciju Francijā. Asociācija rīko tikšanās un forumus, liekot akcentus uz radošumu kā arī apģērba un modes pozitīvo ietekmi uz cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai kādām citām īpašām vajadzībām. Kopš 2007. gada Augšdaugavas (iepriekš) Daugavpils novada Kultūras centrā "Vārpa" darbojas teātra studija cilvēkiem

   Teātra režisors un pedagogs Viktors Jansons ir iestudējis: 2010. gadā – uzvedumu pēc Mišela Bergera mūzikla “Starmania” motīviem; 2011. gadā – uzvedumu/fantāziju “Mani sapņi”, kas tika izveidots pēc filmas “Rošforas meitenes” motīviem; 2013./2014. gadā – uzvedumu pēc A. de Sent Ekziperī poētiskā stāsta “Mazais princis” motīviem; 2015. gadā – orģināluzvedumu “Cilvēks atstāj pēdas”; 2017. gadā – orģināluzvedumu “Cilvēks meklē sevi!”; 2019. gadā – uzvedums "...ja vien man būtu" pēc Gabriela Garsijas Markesa atvadu vēstules motīviem 2021./2022. gada sezonā teātra studija darbojas projekta Projekts Nr. LLI-541 Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes (akronīms “Mūžam jauns”) ietvaros.

Misija:

  Teātra studijas "Mode H" mērķis ir sniegt cilvēkiem ar kustību un citiem traucējumiem iespēju būt radošiem, mobiliem, ar mākslas metodēm attīstīt savu personību, līdzvērtīgi sevi izteikt radošo spēju līmenī.


Bebrenes kultūras nama amatierteātris

Vadītāja: Rita Žagata
Tālr.: 29344855
e-pasts: kultura@bebrene.lv

Amatierteātri Bebrenē mīl, tas šeit darbojas jau kopš sešdesmitajiem gadiem (vēl vecajā kultūras nama ēkā). Tā ilggadējā vadītāja bija Rita Kļaviņa. Tagad režisores stafeti pārņēma  Rita Žagata. Bebrenes amatierteātrī darbojušies un joprojām piedalās dažādu profesiju pārstāvji, bet visiem kopīga ir mīlestība uz teātra mākslu. Gan humors ,  gan nedaudz drāmas- tas viss caurvijas Bebrenes amatierteātra izrādēs.

Bebrenes amatierteātris iestudējis šādas izrādes: A. Auziņš – “Baļķis acīs”, Danskovīte – “Tāva meitas”, R. Blaumanis – “Trīnes grēki”, Danskovīte – “Antons un Ziemassvētki”, R. Blaumanis – “Saldenas pudeles”, J. Jaunsudrabiņš – “Ances auns”, A. Brodele – “Maiga rudzupuķe”, J. Hašeks – “Šveiks”, Z. Ērgle – “Esmu dzimis neveiksminieks”.

.


Dvietes pagasta kultūras nama amatierteātris „Nebēdnieki”

Vadītāja: Virgīnija Fjodorova
Tālr.: 26108394
e-pasts: kultura@dviete.lv


Līksnas pagasta kultūras nama amatierteātris „Maskas”

Vadītāja: Māris Korsiets
Tālr.: 26158878
e-pasts: korsiets@gmail.com; kultura@liksna.lv

Darbības misija: nodrošināt amatierteātra darbības nepārtrauktību, veicināt māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību, saglabāt, attīstīt un pilnveidot amatierteātra darbības tradīcijas.

Līksnas kultūras nama amatierteātris “Maskas” savas gaitas sāka 1980. gada sezonā, kad tika spēlēti nelieli skeči, atainojot tā laika padomju iekārtas dzīvi, propogandējot padomju ideoloģiju un nosodot jebkādus demokrātijas, privātās vai personības kulta iedīgļus. Laikam ritot, pārmaiņas piedzīvojis gan amatierteātra repertuārs, gan aktieru sastāvs, bet tradīcija “spēlēt teātri” saglabājusies nemainīga.

Jau vairāk kā astoņus gadus kolektīvu vada Māris Korsiets un tā sastāvā darbojas deviņi atraktīvi, radoši un teātra mākslu mīloši cilvēki, kuri kopīgi – roku rokā – nemitīgi apgūst jauno, izaicina sevi un pilnveido savas aktiera prasmes. Pa šiem gadiem teātra spēlēšana ir nodota no paaudzes paaudzē, daudzu pirmo aktieru bērni un mazbērni spēlē teātrī šodien. Gadu gaitā spēlējot teātrī ir veidojušās jaunas ģimenes, dzimuši bērni, diemžēl daži talanti jau spēlē uz mūžības skatuves. Kolektīva moto: “Lai ir grūti vajag spēlēt, stipram būt, uzspēlēt!”.

Kolektīvs vairākkārt ir piedalījies amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde" atlases skatēs. Amatierteātris regulāri savus iestudējumus izrāda Augšdaugavas novada un citu novadu kultūras namos. Arī šobrīd piedāvā ikvienam noskatīties jauniestudējumu - skečkomēdiju “Teātris”.


Līksnas pagasta kultūras nama bērnu un jauniešu dramatiskais kolektīvs „Sprīdītis”

Vadītāja: Agnese Orbidāne
Tālr.: 26102942
e-pasts: agnese_sproge@inbox.lv; kultura@liksna.lv

Darbības misija: veicināt bērnu un jauniešu ētisko, estētisko, morālo un dvēselisko attīstību, rosināt iztēli, fantāziju, radošo darbību, personības individuālos meklējumus.

Bērnu un jauniešu dramatiskā kolektīva “Sprīdītis” pirmais mēģinājums notika 2011. gada 30. septembrī. Šobrīd Agneses Orbidānes vadībā, lugu iestudējumos iesaistās 9 jaunieši.

Dramatiskā kolektīva darbība ir ļoti daudzpusīga, veidojot literārus uzvedumus, iestudējot lugas, gatavojoties skatuves runas konkursiem, organizējot un piedaloties valsts mēroga dažādos teātra mākslas pasākumos.


Nīcgales pagasta Tautas nama amatierteātris „Kvēlošās sirdis”

Vadītāja: Dace Skutele
Tālr.: 28608141
e-pasts: kultura@nicgale.lv

  Kopš 2003. gada Nīcgales pagastā darbojas amatierteātra kolektīvs „Kvēlošās sirdis”. Laikam ritot, pārmaiņas piedzīvojis gan amatierteātra repertuārs, gan aktieru sastāvs, kā arī ir bijuši vairāki amatierteātra vadītāji,  bet tradīcija „spēlēt teātri” saglabājusies nemainīga. Ar neizsīkstošu entuziasmu Nīcgales amatierteātris „Kvēlošās sirdis” jau darbojas 19 teātra sezonu. Šobrīd teātra sastāvā darbojas astoņi atraktīvi, radoši un teātra mākslu mīloši cilvēki, kuri kopīgi – roku rokā – nemitīgi apgūst jauno. No 2016.gada amatierteātra vadītāja ir Dace Skutele.  Kolektīvā apvienojušies dažāda vecuma cilvēki, kuriem patīk būt kopā un kuri mīl spēlēt teātri.  Katru sezonu tiek iestudēta kāda viencēliena ludziņa un skečiņš. Pārsvarā tās ir ar humora pieskaņu, jo mūsu skatītājam tās vairāk iet pie sirds.  Kolektīvs piedalās  pagasta kultūras pasākumos, novada amatierteātru saietos, kā arī labprāt  dodas izbraucienos uz kaimiņu pagastiem.


Vaboles pagasta kultūras nama amatierteātris „Nagaidama prīca”

Vadītāja: Aina Pabērza
Tālr.: 26456451
e-pasts: aina.paberza@inbox.lv