Orķestri

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra pūtēju orķestris „Sēlija”

Vadītājs: Dzintars Ķīsis
Tālr.: 29241961
e-pasts: kulturas.centrs@ilukste.lv

Pēc ilga pārtraukuma 2006. gadā atsāka  darbu pūtēju orķestris. Orķestri kopā sapulcināja un vada Dzintars Ķīsis. Kolektīva kodolu sastāda daudzi vecie pūtēji, kuri darbojušies Ilūkstes pūtēju orķestrī dažādos laikos un dažādu vadītāju vadībā, kā arī mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi.

2013. gadā orķestris ,,Sēlija” piedalījās koncertā ,,Sēlija ceļā uz XXV Vispārējiem Latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem”, Ilūkstes estrādē. Ilūkstē tika aizsākta tradīcija  svinēt ikgadējos tautas mākslas svētkus Sēlija Rotā un pūtēju orķestris ir visu šo svētku dalībnieks līdz 2019. gadam. 2013. gadā kopā ar pārējiem novada pašdarbības kolektīviem piedalījies arī Dziesmu svētku gājienā.

2016. gada maijā orķestris atzīmē pastāvēšanas 10 gadu jubileju.
Orķestris ik gadu sniedz koncertus un piedalās Lāčplēša dienas, Latvijas Republikas Neatkarības dienas pasākumos Ilūkstē, kā arī dažādos brīvdabas pasākumos bijušajā Ilūkstes novadā.

Pašlaik orķestrī darbojas 11 dalībnieki.


Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūšamo instrumentu orķestris

Vadītājs: Marats Zaletilo
Tālr.: 22070486
e-pasts: maratzaletilo@gmail.com


Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris

Vadītāja: Tatjana Jukuma
Tālr.: 20098053
e-pasts: t.jukuma@gmail.com