Orķestri

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra pūtēju orķestris „Sēlija”

Vadītājs: Dzintars Ķīsis
Tālr.: 29241961
e-pasts: kultura@ilukste.lv

Pēc ilga pārtraukuma 2006. gadā atsāka darbu pūtēju orķestris. Orķestri kopā sapulcināja un vada Dzintars Ķīsis. Kolektīva kodolu sastāda daudzi vecie pūtēji, kuri darbojušies Ilūkstes pūtēju orķestrī dažādos laikos un dažādu vadītāju vadībā, kā arī mūzikas skolas pedagogi un audzēkņi.

2013. gadā orķestris ,,Sēlija” piedalījās koncertā ,,Sēlija ceļā uz XXV Vispārējiem Latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem”, Ilūkstes estrādē. Ilūkstē tika aizsākta tradīcija  svinēt ikgadējos tautas mākslas svētkus Sēlija Rotā un pūtēju orķestris ir visu šo svētku dalībnieks līdz 2019. gadam. 2013. gadā kopā ar pārējiem novada pašdarbības kolektīviem piedalījies arī Dziesmu svētku gājienā.

2016. gada maijā orķestris atzīmē pastāvēšanas 10 gadu jubileju.
Orķestris ik gadu sniedz koncertus un piedalās Lāčplēša dienas, Latvijas Republikas Neatkarības dienas pasākumos Ilūkstē, kā arī dažādos brīvdabas pasākumos bijušajā Ilūkstes novadā.

Pašlaik orķestrī darbojas 11 dalībnieki.

2023. gadā Pūtēju orķestris “Sēlija piedalījās:

  • Vasaras saulgriešu pasākumā Koncerts;
  • Senjoru dienai veltīts pasākums Koncerts;
  • Lāčplēša dienas pasākums.

 Naujenes Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris

Vadītājs: Marats Zaletilo
Tālr.: 22070486
e-pasts: maratzaletilo@gmail.com

Pūtēju orķestris dibināts 2004. gadā.

Orķestra diriģenta Jāņa Grinberta vadībā orķestris veiksmīgi uzstājās konkursos, festivālos, koncertos. Orķestris ir koncertējis Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Baltkrievijā un Vācijā.

2022. gadā par orķestra diriģentu kļūst Naujenes Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes skolotājs Marats Zaletilo.

2023. gadā kolektīvs piedalījās Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skatē, kur ieguva II pakāpes diplomu, XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, svētku atskaņas koncertā Ilūkstes Kultūras un mākslas centrā, kā arī ar savu brīnišķīgo muzicēšanu ir pieskandinājis daudzus pasākumus Augšdaugavas novadā.


Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris

Vadītāja: Tatjana Jukuma
Tālr.: 20098053
e-pasts: t.jukuma@gmail.com

1995. gadā orķestri dibināja Tatjana Jukuma, kura jau 20 gadu garumā ir Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Akordeonistu orķestra mākslinieciskā vadītāja un diriģente.

Šo gadu laikā orķestris ir bijis dažādu starptautisko konkursu un festivālu laureāts. Orķestris koncertēja Lietuvā, Igaunijā, Baltkrievijā, Polijā, Ukraina un Vācijā.

Orķestrī spēlē ne tikai mūzikas skolas audzēkņi un skolotāji, bet arī skolas absolventi.

2023. gadā Naujenes Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestris piedalījās XXI starptautiskajā akordeona mūzikas festivālā Košalinā, Polijā, koncertā “Pavasara skaņas” Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa”, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā koncertā Dubnas kultūras namā.