Lietišķā māksla

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas tautas lietišķās mākslas studija „Pūpoli”

Vadītāja: Maija Kivleniece
Tālr.: 29754582
e-pasts: kamenemaija@inbox.lv