Kori

Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” jauktais koris „Latgale”

Vadītāja: Anita Zarāne
Tālr.: 29734720
E - pasts: anita.zarane@augsdaugavasnovads.lv

1964. gada 8. februārī Daugavpils rajona kultūras namā darbību uzsāka skolotāju koris. Pirmie kora diriģenti bija Marjans Margevičs, Gatis Ozoliņš, Skaidrīte Ērliha. 22 gadu garumā kora diriģente bija Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģente Terēzija Broka, bet 2001. gadā par kora diriģenti kļuva viņas audzēkne Anita Zarāne.

Koris “Latgale” ir piedalījies 13 Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. 1977. gadā korim tiek piešķirts Tautas kora nosaukums. Koris piedalījies starptautiskos festivālos Igaunijā, Lietuvā, Baltkrievijā, Armēnijā, Bulgārijā, Zviedrijā, Krievijā, Slovākijā, Čehijā, Norvēģijā, Ukrainā, Polijā, Vācijā, Ungārijā. Kopā ar kori ir uzstājušies solisti Ilona Bagele, Daiga Kolesničenko, Andris Baltacis.

Kora pamatsastāvu daudzu gadu garumā veido lauku ļaudis – dziedātāji no Līksnas, Naujenes, Nīcgales, Laucesas pagastiem, Ilūkstes novada un Daugavpils pilsētas. Kora repertuārā ir klasiskās kora mūzikas dziesmas, latviešu un latgaliešu tautasdziesmas, kā arī garīgā kora mūzika, ar kuru koris uzstājas dievnamos gan Latvijā, gan ārpus tās robežām. 2019. gada sezonā ar koncertu “Kas var dziesmas izdziedāt, kas – valodas izrunāt?” koris nosvinēja savas darbības 55 gadus. 2020. gada sezonā koris iesaistījās tiešsaistes pasākumos un festivālos. XII Eiropas folkloras čempionātā „EURO FOLK 2020” ieguva bronzas medaļu un balvu „Bronzas Orfejs”, bet diriģente Anita Zarāne saņēma specbalvu kategorijā „Maestro”. 2021. gada skanīgākais notikums bija XV Latvijas koru saietā "Jurjānu Andrejam - 165".

Misija: Būt lepniem par mūsu Latgali un ierakstīt tās rakstus savās jostās un dziesmās


Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauktais koris „Lašu koris”

Vadītāja: Maija Žigajeva
Tālr.: 26461017
E - pasts: zigajeva@inbox.lv

Lašu kora vēsture ir aizsākusies tālajā 1895. gadā, kad diriģents Dāvis Salmiņš ar Lašu pagasta vecākā Jāņa Bērtulāna un pagasta skrīvera Friča Kupčes atbalstu sagatavo jaunatni 4. Vispārējiem Dziesmu svētkiem. Tā Lašu koris, mainot gan kora nosaukumus, gan diriģentus, gan sadziedāšanās vietas, dzied daudzus gadus. Tad uz kādu laiku kora darbība apklust.

Pateicoties Kultūras fonda kopas vadītājai eglainietei Olgai Spūlei, 1994. gadā koris tiek atjaunots, tajā uzsāk dziedāt 53 koristi.

Koris apvieno savās rindās dziedātājus no visa bijušā Ilūkstes novada. Kora diriģente ir Maija Žigajeva. Koris ir piedalījies 22., 23., 24., 25., 26. Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kā arī citos Latvijas pilsētu, novada un pagasta svētkos.

Kora moto ir: ”Dziedu - tātad dzīvoju”. Kopš 2003. gada Lašu koris ir piedalījies visos Ilūkstes novada svētkos, bet no 2013. gada ir piedalījies visos Sēlija Rotā svētkos.

Koris piedalās visās Daugavpils koru apriņķu koru skatēs.

2019. gadā novadā tiek reorganizēta kultūras pārvaldība un Lašu kora darbība pārceļas uz Ilūkstes novada kultūras un tūrisma aģentūru, bet 2020. gadā uz Ilūkstes kultūras un mākslas centru.

Pašreiz korī dzied 28 koristi.

2023. gadā koris “Lašu koris” piedalījās:

  • Represēto piemiņas dienas pasākums Ilūkstē;
  • Koru skate (15.04.2023.) saņemot diplomu par iegūto 2. pakāpi;
  • Augšdaugavas novada Tautas mākslas festivāls Daugavas lokos;
  • Jāņu pasākums Ilūkstē;
  • Vispārējos Latviešu Dziesmu un deju svētkos;
  • Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums Ilūkstē.