Koklētāji

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Dzirksteļeite”

Vadītāja: Vija Petrova
Tālr.: 26431657
e-pasts: vija.mickevica@inbox.lv