Kapelas vai VIA

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis

Vadītājs: Giršs Kagans
Tālr.: 22350116
e-pasts: nmms@inbox.lv

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas Instrumentālais ansamblis dibināts 2004. gadā.

Kolektīva mērķis – latviešu tautas  instrumentālās mūzikas un mazākumtautību, kas dzīvo Latvijā, mūzikas propaganda. Kolektīvs piedalījās dažādos starptautiskos mūzikas konkursos, kā Latvijā, tā arī ārzemēs. Kolektīva repertuārā ir latviešu tautas mūzikas un mazākumtautību mūzikas apdares. Kolektīva repertuārā ir arī oriģinālie komponistu skaņdarbi. Kolektīvs vienmēr piedalās Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos.

2023. gadā kolektīvs piedalījās Latvijas mazākumtautību amatiermākslas kolektīvu un individuālo izpildītāju skatē, kur tika iegūts II pakāpes diploms, XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos, Rīgas ielas svētkos Daugavpilī u.c. pasākumos.