Kapelas vai VIA

Naujenes Mūzikas un mākslas skolas instrumentālais ansamblis

Vadītājs: Giršs Kagans
Tālr.: 22350116
e-pasts: nmms@inbox.lv