Interešu grupas

Ambeļu kultūras nama interešu kopa „Romaška”

Vadītājs: Aleksandrs Borkovskis
Tālr.: 29619353
e-pasts: sani72@inbox.lv


Biķernieku kultūras nama jauniešu vokāla grupa „Sunshine”

Vadītāja: Olga Pankova
Tālr.: 26293212
e-pasts: o.pankova@inbox.lv; kultura@bikerniekupag.lv


Demenes kultūras nama teātra pulciņš "Marija & Co"

Vadītāja: Marija Romanovska
Tālr.: 26339881
e-pasts: kultura@demene.lv


Demenes kultūras nama sporta interešu grupa "Esi vesels!"

Vadītājs: Vladislavs Šmeišs
Tālr.: 28962056
e-pasts: kultura@demene.lv


Demenes kultūras nama erudītu komanda

Vadītāja: Zigfrīds Pļiska
Tālr.: 29621401
e-pasts: ziga1202@inbox.lv; kultura@demene.lv


Dubnas pagasta kultūras nama amatierteātra interešu kopa „Mulda”

Vadītāja: Marija Umbraško
Tālr.: 26324472
e-pasts: rudzite60@inbox.lv


Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas „Mākslas studija”

Vadītāja: Ilona Linarte-Ruža
Tālr.: 29153408
e-pasts: ilona.linarte@gmail.com


Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienība „Saules taka”

Vadītāja: Marija Vingre
Tālr.: 20033647
e-pasts: kultura@liksna.lv

Darbības misija: organizēt labdarības pasākumus, sadarboties ar citām sieviešu apvienībām, uzturēt un popularizēt latviešu gadskārtu un ģimenes godu tradīcijas.

 No 2006. gada 27. janvāra darbojas aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”, kura vispirms tika veidota kā atsevišķa vienība, vēlāk tika pievienota kultūras nama paspārnē kā interešu klubs. Kopā deviņas dāmas, kuras aktīvi darbojas, nesot Līksnas vārdu visā Latvijā. Apvienības vadītāja Marija Vingre.

Lai saglabātu latviskās tradīcijas un gadskārtu ieražas, sieviešu apvienība aktīvi piedalās latviešu gadskārtu svētku sagatavošanā un norisē. Ļoti veiksmīgi, jau vairākus gadus, norit Meteņdienas pasākums, kad par spīti sniegam un salam, skanot latviešu mūzikai, latviskā garā tiek vērti vārti pavasarim. Arī vasaras saulgrieži tiek svinēti latviskā garā, aplīgojot katru Jāni un Līgu, liekot galvā trejdeviņu zāļu vainagu, tādejādi nodrošinot auglību, veselību un labklājību. “Saules takas” dāmas organizē dažādus labdarības pasākumus, piesaistot sponsorus. Sadarbībā ar biedrību “Līksnas muižas kapella” organizē izstādes un pasākumus.

Mūsdienīga sieviete ir arī zinoša un izglītota, tāpēc sieviešu apvienības dalībnieces sistemātiski papildina zināšanas dažādās jomās – floristikā, kulinārijā, kosmetoloģijā u. c. Iegūtās zināšanas pielieto arī praksē, noformējot interjerus un bagātinot ar saviem kulinārijas šedevriem daudzus jo daudzus pasākumus, kā arī vadot radošās darbnīcas. Apvienības meitenes vāra visgaršīgāko laša zupu, pēc tās nogaršošanas laba oma un stipra veselība garantēta.

Līksnas aktīvo sieviešu apvienībā ”Saules taka” darbojas tiešām aktīvas sievietes, kas visos gadalaikos atrod interesantas un derīgas nodarbes, un kā viņas pašas saka – ir gatavas visam, ko dzīve piedāvā.


Maļinovas pagasta saieta nama interešu grupa „Ivuški”

Vadītāja: Natālija Davidova
Tālr.: 29177540
e-pasts: kultura@malinova.lv

Kolektīvs dibināts 2015. gadā. Vadītāja Natālija Davidova.
Ansamblī dzied astoņu dažādu paaudžu sievietes un viens vīrietis.
Kolektīva misija ir saglabāt un izkopt novada kultūrvēsturiskās tradīcijas un vērtības. Interešu grupas dalībnieki aktīvi iesaistās pagasta pasākumos, piedalās festivālos.

Repertuārā skan pārsvarā tautas dziesmas, mūsdienu dziesmas  latviešu un arī latgaliešu valodā. Nodarbības notiek pēc mēģinājuma grafika otrdienās un ceturtdienās.

Kolektīvs uzstājas pasākumos un labdarības koncertos Maļinovas saieta namā, pagasta un citur novadā.


Naujenes kultūras centra lietišķās mākslas pulciņš

Vadītājs: Valdis Grebežs
Tālr.: 65474268
e-pasts: naujene_kc@inbox.lv; kultura@naujene.lv

Dibināts 2012. gadā, pulciņa misija ir dažādu lietderīgu prasmju iemācīšana bērniem un pieaugušajiem.

Lietišķās mākslas pulciņā dažāda vecuma interesenti darbojas ar dažādiem materiāliem – koku, mālu, gāzbetonu, veidojot no tiem, gan dizaina elementus savai mājai, mazdārziņam, gan mākslas darbus, gan liela formāta darbus.

Pulciņa vadītājs ir zinošais un pamācošais amatu meistars Valdis Grebežs.


Silenes kultūras nama interešu grupa ”Kas? Kur? Kad?”

Vadītāja: Eleonora Griškjāne
Tālr.: 28337900
e-pasts: eleonora162@inbox.lv


Silenes kultūras nama interešu grupa ”Aerobika”

Vadītāja: Alevtīna Mihailova
Tālr.: 28270282
e-pasts: kultura@skrudaliena.lv


Subates kultūras nama ģitārspēles apmācības grupa

Vadītāja: Inga Kraševska
Tālr.: 27150854
e-pasts: gunta.okmane@arturs-paipals

 Dibināts 2007.gadā. Pulciņā darbojas dažāda vecuma dalībnieki, kasapgūst  ģitārspēli.  Ģitāristu ansamblis kuplina Subates kultūras nama rīkotos  pasākumus, ir viesojušies kaimiņu kultūras namos.


Tabores pagasta interešu klubs „Intelektuāļi”

Vadītājs: Valerjans Pilinovičs
Tālr.: 29741303
e-pasts: maruta.kuzmina@tabore.lv


Tabores pagasta bērnu interešu klubs „Talantu vācelīte”

Vadītāja: Maruta Kuzmina
Tālr.: 29991379
e-pasts: maruta.kuzmina@tabore.lv

"Talantu vācelīte" ir aktīvāko bērnu un jauniešu apvienība, kura palīdz organizēt, noformēt lielākos pagasta pasākumus, uzstāties tajos.

Tematiskās programmas nepiedāvā.