Interešu grupas

Ambeļu kultūras nama interešu kopa „Romaška”

Vadītājs: Aleksandrs Borkovskis
Tālr.: 29619353
e-pasts: sani72@inbox.lv


Biķernieku kultūras nama Vokālā interešu grupa “Rjabinuška”

Vadītāja: Olga Pankova
Tālr.: 26293212
E - pasts: o.pankova@inbox.lv; kultura@bikerniekupag.lv

Vokālā interešu grupa “Rjabinuška” ir dibināta 2010. gadā Biķernieku pagastā. Kolektīva misija ir attīstīt un pilnveidot muzicēšanas prasmes un iemaņas, kā arī veicināt un attīstīt dalībnieku skatuvisko un vokālo pieredzi.

Vokālās interešu grupas vadītāja ir Olga Pankova. Kolektīvā dzied piecas aktīvas Biķernieku pagasta iedzīvotājas. Vokālā grupa ar prieku uzstājas Biķernieku pagasta rīkotajos pasākumos, kā arī piedalās pasākumos un koncertos citos Augšdaugavas novada pagastos. Kolektīva repertuārā ir latviešu un krievu valodas dziesmas.

Mēģinājumu laiki:

  • Trešdiena 13:00
  • Piektdiena 13:00

Demenes kultūras nama teātra pulciņš "Marija & Co"

Vadītāja: Marija Romanovska
Tālr.: 26339881
e-pasts: kultura@demene.lv


Demenes kultūras nama sporta interešu grupa "Esi vesels!"

Vadītājs: Vladislavs Šmeišs
Tālr.: 28962056
e-pasts: kultura@demene.lv


Demenes kultūras nama erudītu komanda

Vadītāja: Zigfrīds Pļiska
Tālr.: 29621401
e-pasts: ziga1202@inbox.lv; kultura@demene.lv


Dubnas pagasta kultūras nama amatierteātra interešu kopa „Mulda”

Vadītāja: Marija Umbraško
Tālr.: 26324472
e-pasts: rudzite60@inbox.lv


Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas „Mākslas studija”

Vadītāja: Ilona Linarte-Ruža
Tālr.: 29153408
e-pasts: ilona.linarte@gmail.com


Līksnas pagasta kultūras nama aktīvo sieviešu apvienība „Saules taka”

Vadītāja: Marija Vingre
Tālr.: 20033647
e-pasts: kultura@liksna.lv

Darbības misija: organizēt labdarības pasākumus, sadarboties ar citām sieviešu apvienībām, uzturēt un popularizēt latviešu gadskārtu un ģimenes godu tradīcijas.

 No 2006. gada 27. janvāra darbojas aktīvo sieviešu apvienība “Saules taka”, kura vispirms tika veidota kā atsevišķa vienība, vēlāk tika pievienota kultūras nama paspārnē kā interešu klubs. Kopā deviņas dāmas, kuras aktīvi darbojas, nesot Līksnas vārdu visā Latvijā. Apvienības vadītāja Marija Vingre.

Lai saglabātu latviskās tradīcijas un gadskārtu ieražas, sieviešu apvienība aktīvi piedalās latviešu gadskārtu svētku sagatavošanā un norisē. Ļoti veiksmīgi, jau vairākus gadus, norit Meteņdienas pasākums, kad par spīti sniegam un salam, skanot latviešu mūzikai, latviskā garā tiek vērti vārti pavasarim. Arī vasaras saulgrieži tiek svinēti latviskā garā, aplīgojot katru Jāni un Līgu, liekot galvā trejdeviņu zāļu vainagu, tādejādi nodrošinot auglību, veselību un labklājību. “Saules takas” dāmas organizē dažādus labdarības pasākumus, piesaistot sponsorus. Sadarbībā ar biedrību “Līksnas muižas kapella” organizē izstādes un pasākumus.

Mūsdienīga sieviete ir arī zinoša un izglītota, tāpēc sieviešu apvienības dalībnieces sistemātiski papildina zināšanas dažādās jomās – floristikā, kulinārijā, kosmetoloģijā u. c. Iegūtās zināšanas pielieto arī praksē, noformējot interjerus un bagātinot ar saviem kulinārijas šedevriem daudzus jo daudzus pasākumus, kā arī vadot radošās darbnīcas. Apvienības meitenes vāra visgaršīgāko laša zupu, pēc tās nogaršošanas laba oma un stipra veselība garantēta.

Līksnas aktīvo sieviešu apvienībā ”Saules taka” darbojas tiešām aktīvas sievietes, kas visos gadalaikos atrod interesantas un derīgas nodarbes, un kā viņas pašas saka – ir gatavas visam, ko dzīve piedāvā.

2023. gadā aktīvo sieviešu apvienība "Saules taka" piedalījās: Meteņu svinības visai ģimenei “Nāc, nākdamis, Metenīti, Līksnā visi Tevi gaida”; Lieldienu labdarības brauciens pie vientuļajiem Līksnas pagasta senioriem; Mātes un Ģimenes dienai veltīts pasākums sadarbībā ar biedrību “Līksnas Muižas Kapela”; Līksnas pagasta iedzīvotāju peoniju ziedu izstāde; Ielīgošanas pasākums “Sportojam un līgojam Līksnā”; XVIII Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls “Rūtoj saule, rūtoj bite”; Mājas kafejnīcu dienu ietvaros atvērta vienas dienas kafejnīca “Pie Saules takas”; Dalība Latgales viesmīlības, kultūras un tradīcijas svētkos - festivālā “Gostūs Latgolā”; Pēcpusdiena Līksnas pagasta senioriem un personām ar īpašām vajadzībām “Rudens krāsaino lapu virpulī”; Lāčplēša dienai veltīts pasākums sadarbībā ar biedrību “Līksnas Muižas Kapela”; Ziemassvētku labdarības brauciens pie Līksnas pagastā dzīvojošajām nelabvēlīgajām daudzbērnu ģimenēm.


Maļinovas pagasta saieta nama interešu grupa „Ivuški”

Vadītāja: Natālija Davidova
Tālr.: 29177540
e-pasts: kultura@malinova.lv

Maļinovas pagasta saieta nama mazākumtautības interešu grupa "Ivuški"- dibināta 2015 gadā. Vadītāja Natālija Davidova.
Kolektīva misija ir saglabāt un izkopt novada kultūrvēsturiskās tradīcijas un vērtības. Interešu grupas dalībnieki aktīvi iesaistās pagasta pasākumos, piedalās festivālos. Ansamblī dzied astoņas dažādu paaudžu sievietes.

Kolektīvs uzstājas dažādos pasākumos un labdarības koncertos Maļinovas saieta namā, pagastā un citur novadā, labprāt dodas uzstāties arī uz citiem novadiem. Repertuārs ir daudzveidīgs, kas tiek pielāgots katram dzīves gadījumam. Katrā dziesmā tiek ielikts dalībnieču sirds siltums un mīlestība.

Repertuārā skan pārsvarā tautas dziesmas, mūsdienu dziesmas  latviešu un arī latgaliešu valodā.

Aktuāla informācija par kolektīva darbību pēdējā gada laikā –– uzstāšanās un dalība: „Ziemas tikšanās” Maļinovas saieta namā.
Izbraukuma uzstāšanās Neredzīgo biedrības bibliotēkā Daugavpils filiālē “Senču mantojums”.

Lieldienu pasākums “Raiba Lieldieniņa”, Maļinovas saieta namā.
Izbraukuma uzstāšanās Mātes dienas veltītajā pasākumā Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības centrā. Izbraukuma koncerts Višķu pagasta VSAC "Rūpes". Izbraukuma koncerts sociālo pakalpojumu centrā "Pīlādzis". Izbraukuma koncerts Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības centrā. Izbraukuma uzstāšanās dziesmu saietā "Šūpojamies dziesmās" Silenes kultūras namā. Ielīgošanas vakars „Līgosim kopā!”, Maļinovas saieta namā.
Karstā vasaras balle, Maļinovas saieta namā. Izbraukuma uzstāšanās "Annas diena" Vīgantos. Izbraukuma uzstāšanās pasākumā “Rudens laiks ir brīnumu laiks” Neredzīgo biedrības ciematā, Daugavpilī. Pasākums pagasta senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ”Pie tējas tases”, Maļinovas saieta namā.

Ansamblī dzied astoņu dažādu paaudžu sievietes.

Nodarbības notiek pēc mēģinājuma grafika ceturtdienās no plkst. 14.30 - 16.30.


Medumu rokdarbu pulciņš "Kaleidoskops"

Vadītājs: Diāna Mikulane
Tālr.: 27029325
e-pasts: tautas.nams@medumi.lv

Galvenā pulciņa darbības misija - piesaistīt vietējos iedzīvotājus, ļaujoties radošajam procesam, eksperimentēt, mācīties ko jaunu. Veidot, attīstīt radošumu, pavadīt laiku lietderīgi un interesanti, radīt vajadzīgus un īpašus objektus.

No 2023. gada februāra sāka darboties Medumu rokdarbu pulciņa "Kaleidoskops" rokdarbnieces, parādot savu mākslu apkārtējiem.

Gada garumā rokdarbnieces daudz pastrādāja adot puķes, salvetes, sedziņas un veidojot panno no salvetēm, ieliekot savas dvēseles gabaliņu noadītam elementam musturdeķa veidošanā.

Daudz pastrādāja ar kartona pārstrādāšanu, kas gala rezultātā pārtapa gan par Meteņa maskām, gan par Lieldienu krāsaini milzīgām olām, gan par lieliem objektiem “Līgo takai” Līgo svētkos.

Gada garumā arī šuvām jaukus darbiņus. Tā tapa: liela Medumu zivs, somas labdarības tirdziņam, patriotiskas piespraudes, tējas maisiņi ar izšūtām latvju zīmēm.

Neviens pasākums Medumu pagastā nav iespējams bez pulciņa radošajām darbnīcām. Kā arī oriģinālā noformējuma gadskārta svētkos Tautas namā, kas vienmēr ir rokdarbnieču veidots darbs.

Savas rokdarbu prasmes piedāvājām izbraukumos kaimiņu pagasta pasākumos.

Pulciņš darbojas visu gadu (izņemot jūliju) vienu reizi nedēļā (3 stundas), katru trešdienu, no plkst. 15.00 līdz 18.00, Jauniešu centrā (Alejas ielā 13).

Fotogrāfijas par pulciņa darbību var apskatīt Facebook mājas lapā:


Naujenes kultūras centra lietišķās mākslas pulciņš

Vadītājs: Valdis Grebežs
Tālr.: 65474268
e-pasts: naujene_kc@inbox.lv; kultura@naujene.lv

Dibināts 2012. gadā, pulciņa misija ir dažādu lietderīgu prasmju iemācīšana bērniem un pieaugušajiem.

Lietišķās mākslas pulciņā dažāda vecuma interesenti darbojas ar dažādiem materiāliem – koku, mālu, gāzbetonu, veidojot no tiem, gan dizaina elementus savai mājai, mazdārziņam, gan mākslas darbus, gan liela formāta darbus.

Pulciņa vadītājs ir zinošais un pamācošais amatu meistars Valdis Grebežs.


Silenes kultūras nama interešu grupa ”Kas? Kur? Kad?”

Vadītāja: Eleonora Griškjāne
Tālr.: 28337900
e-pasts: eleonora162@inbox.lv


Silenes kultūras nama interešu grupa ”Aerobika”

Vadītāja: Alevtīna Mihailova
Tālr.: 28270282
e-pasts: kultura@skrudaliena.lv


Subates kultūras nama ģitārspēles apmācības grupa

Vadītāja: Inga Kraševska
Tālr.: 27150854
e-pasts: gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

 Dibināts 2007.gadā. Pulciņā darbojas dažāda vecuma dalībnieki, kas apgūst ģitārspēli. 

Ģitāristu ansamblis kuplina Subates kultūras nama rīkotos pasākumus, ir viesojušies kaimiņu kultūras namos.


Tabores pagasta interešu klubs „Intelektuāļi”

Vadītājs: Valerjans Pilinovičs
Tālr.: 29741303
e-pasts: maruta.kuzmina@tabore.lv


Tabores pagasta bērnu interešu klubs „Talantu vācelīte”

Vadītāja: Maruta Kuzmina
Tālr.: 29991379
e-pasts: maruta.kuzmina@tabore.lv

"Talantu vācelīte" ir aktīvāko bērnu un jauniešu apvienība, kura palīdz organizēt, noformēt lielākos pagasta pasākumus, uzstāties tajos.

Tematiskās programmas nepiedāvā.


Sventes pagasta Tautas nama interešu grupa "Sventes pērlītes"

Vadītāja: Veronika Meinarte
Tālr.: 28228788 (Viktors Petaško)
E-pasts: kultura@svente.lv

Interešu grupas misija: radīt, izplatīt un saglabāt kultūras vērtības, dot iespēju ikvienam pagasta iedzīvotājam radoši izpausties un pilnveidot sevi.

Kolektīvā darbojas līdz 15 cilvēkiem. Dalībnieces veido dažādus rokdarbus – adījumus, tamborējumus, rotaslietas, polimērmāla ziedus, rotas, apsveikuma kartītes, pītos traukus.

Tiek rīkotas dažādas (tematiskas) izstādes, kā arī kolektīva saliedēšanas pasākumi.

2023. gadā "Sventes pērlītes" piedalījās:

  • Lieldienu dekoru izstādē;
  • saliedēšanās brauciens uz Lietuvas pilsētu Biržai;
  • Sventes pagasta svētku ietvaros IG “Sventes pērlītes” dalībnieces sarūpēja rudens veltes estrādes un laukuma noformējumam, kā arī sagatavojušas izstādi “Rudens ziedu virpulī”;
  • Senioru pēcpusdiena; dalībnieces parūpējās par atpūtas pēcpusdienas noformējumu – galdus rotāja pašdarināti salvešu dekori “Rudens rozes”, kā arī tika sagatavota rudens velšu izstāde;
  • ekskursija uz Viļānu Sv. Ercenģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcu;
  • Ziemassvētku dekoru izstāde;
  • atpūtas pēcpusdiena Ziemassvētku noskaņās; pašdarināto dāvanu loterija.

Rokdarbnieces pulcējas trešdienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 14.00.