Augšdaugavas novada sporta skola

Adrese

Stadiona iela 1, Ilūkste, Augšdaugavas novads

Direktors

Dzintars Pabērzs (26621403)

Tālrunis

65422219

e-pasts

sporta.skola@augsdaugavasnovads.lv

AUGŠDAUGAVAS NOVADA SPORTS SKOLA – konkurētspējīga, ar tradīcijām bagāta, nepārtrauktā attīstības procesā esoša izglītības iestāde, kas realizē sporta profesionālās ievirzes programmas.

Mēs sakām:
DZĪVE PRASA KUSTĪBU UN SPORTS DOD KUSTĪBU

PAR MUMS

Skola ir novada sporta dzīves centrs, kur izglītojamie apzinās sportu kā vērtību un kur mūsdienīgā vidē ikvienam bērnam un jaunietim ir pieejama kvalitatīva izglītība dažādās sporta programmās savu interešu un spēju attīstīšanai un augstu sportisko rezultātu sasniegšanai.

Skola kā Augšdaugavas novada sporta skola darbojas no 2022. gada 2. janvāra. Tā izveidojās apvienojoties Daugavpils novada sporta skolai ar Ilūkstes novada Sporta skolu.

2024. gada sākumā Sporta skolā ir 525 izglītojamie un 25 pedagogi.

Profesionālās ievirzes izglītība tiek īstenota 34 grupās:  

20V 813 001 izglītības programmās 24 grupās: boksā - 1, brīvajā cīņā - 3, futbolā - 9, peldēšanā - 1 un vieglatlētikā – 10;

30V 813 001 izglītības programmās 10 grupās: boksā - 1, brīvajā cīņā - 1, futbolā - 3, peldēšanā - 2 un vieglatlētikā - 3;

Interešu izglītība – 7 grupās: peldēšanā – 4, futbolā - 1 un basketbolā - 2.

Skola piedāvā

  • trenēties mācību grupās futbolā, vieglatlētikā, boksā, brīvajā cīņā vai peldēšanā un attīstīt savas prasmes sportā, lai sasniegtu augstus rezultātus;
  • nostiprināt spējas un talantu sporta meistarības pilnveidošanas vai augstākās meistarības grupās;
  • apgūt peldētprasmi, futbolu spēli pirmskolas vecumā, basketbola spēli interešu grupās;
  • uzlabot fizisko sagatavotību, nostiprināt veselību un lietderīgi izmantot iespējas atpūsties un pavadīt brīvo laiku Sporta centra peldbaseinā, trenažieru zālē Ilūkstē;
  • izmantot naktsmītni dienesta viesnīcā.

Sporta skolas mācību treniņu process tiek organizēts Ilūkstes pilsētas Sporta centrā, Daugavpils pilsētas Olimpiskajā centrā un manēžā un Augšdaugavas novada pašvaldības sporta bāzēs Bebrenē, Sventē, Špoģos, Kalupē, Locikos, Kraujā, Kalkūnos.

Ilūkstē sportošanai tiek piedāvāts viss komplekss: stadions, peldbaseins, trenažieru zāle, manēža Sporta centrā un dienesta viesnīca.

Skola akreditēta līdz 2026. gada 18. novembrim