Nīcgales PII “Sprīdītis”

Adrese

Daugavas iela 4, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads

vadītaja p.i.

Ingrīda Mickeviča

Tālrunis

20278400

e-pasts

pii_spriditis@nicgale.lv

Nīcgales  pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” mērķis:

Ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas gūst pieredzi par apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā. Pirmsskolas izglītībā tiek nodrošināts vienots audzināšanas un mācību process, kurā praktiskā darbībā bērns apgūst zināšanas un pamatprasmes mācību jomās, attīsta caurviju prasmes un veido ieradumus, kas balstīti vērtībās.

Mēs lepojamies:

 • Ar zinātkāriem, atjautīgiem un gudriem bērniem.
 • Ar mīļu, radošu kolektīvu.
 • Ar atsaucīgiem vecākiem.
 • Ar to, ka mūsu iestādi apmeklē bērni no kaimiņu pagastiem.
 • Ar to, ka iestādes kolektīvs izkopj un attīsta paaudzēs veidojušās tradīcijas:
  • Zinību diena.
  • Ražas svētki
  • Skolotāju diena.
  • Latvijas dzimšanas dienas svinības
  • Ziemassvētku sagaidīšana
  • Lieldienu svinēšana.
  • Mātes dienai veltīts koncerts.
  • Izlaidums

Nīcgales PII „Sprīdītis” šodien:

 • Iestāde pašreizējās telpās atrodas no 1995. gada 2. janvāra.
 • NPII strādā pēc vispārējās pirmsskolas izglītības programmas (IKVD vispārējās izglītības programmas licences Nr. V-5541, izsniegta 2012. gada 27. septembrī, kods 01011111)
 • 2021./2022. mācību gadā izglītības iestādē darbojas divas grupas, kuras apmeklē 26 bērni vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem.
 • Mācību procesu nodrošina pieci pedagogi, darbojas divi interešu izglītības pulciņi.
 • Iestādes sekmīgu darbību palīdz nodrošināt pieci tehniskā personāla darbinieki.