Interešu izglītība

Vizuāli plastiskā māksla (5.9.kl.)

 Gaidu vienība (5.-12.kl.)

Tautas deju kolektīvs (1.-4. kl.)

Tautas deju kolektīvs un (5.-7. kl.)

Folkloras kopa ( 1.-4.kl.)

Sporta pulciņš (1.-4.kl.)

Sporta pulciņš (5.-12.kl.)

Popgrupa (1.-9.kl.)

Vides izglītības pulciņš (5.-12.kl.)

Deju un akrobātikas elementi (pirmsskola)