Administrācija

Skolas direktoreElita Skrupska
Direktores vietniece mācību un audzināšanas darbāIngrīda Litiņa