Administrācija

Skolas direktoreElita Skrupska skola@vabolespag.lv  tel.65467022
Direktores vietniece mācību un audzināšanas darbāIngrīda Litiņa