Medumu Iespēju pamatskola

Adrese

Ilgas iela 15, Medumi, Augšdaugavas novads

Direktors

Ēriks Lukmans

Tālrunis

65471574

e-pasts

specskola@medumi.lv

Par skolu

Uz skolas bāzes darbojas struktūrvienība „Kalkūni”
Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449

Skolēnu uzņemšana skolā notiek visu mācību gadu.

Lai iestātos skolā, nepieciešams valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par ieteikto speciālās izglītības programmu.