Interešu izglītība

Laucesas pamatskolas interešu nodarbību saraksts (2022./2023.m.g.)

Pirmdien

Teātra pulciņš2.kl.-6.kl.7.,8.stundaT. Mihailova
Novadpētniecības pulciņš4.kl.-9.kl.8.stundaJ. Parfena
Zīmēšanas pulciņš1.kl.-9.kl.8.stundaM. Petrovska
Angļu valodas pulciņš5.kl.-6.kl.8.stundaT. Terentjeva

Otrdien

Sporta pulciņš1.kl.-5.kl7.stundaA. Puzirevskis
Sporta pulciņš6.kl.-9.kl8.stundaA. Puzirevskis
Sporta dejas2.kl.-3.kl.5.stundaJ. Posternaka
Sporta dejas4.kl.-5.kl.7.stundaJ. Posternaka
Floristikas pulciņš5.kl.-7.kl.7.stundaJ. Gaidele

Trešdien

Zīmēšanas pulciņš1.kl.-9.kl.8.stundaM. Petrovska

Ceturtdien

Robotika4.kl.-7.kl.8.stundaA. Puzirevskis

Piektdien

Tautas tradīciju pulciņš4.kl.-5.kl.6.stundaM. Kuzmina
Koris1.kl.-5.kl.7.stundaM. Kuzmina
Koris1.kl.-5.kl.8.stundaM. Kuzmina

Uz skolas bāzes darbojas: Naujenes Mūzikas un mākslas skola