Administrācija

Irēna MukāneSkolas direktore, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Tatjana RomancevičaDirektores vietniece, matemātikas, informātikas un datorikas skolotāja
Vitālijs AļeksejevsSporta, mājturības un tehnoloģiju (zēniem), dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Sanita CirseFizikas, mājturības un tehnoloģiju (meitenēm), dizaina un tehnoloģiju,  sociālo zinību un sākumskolas skolotāja
Valentīna DaukšteLatviešu valodas un literatūras, teātra mākslas skolotāja
Sanita JaunošānePirmsskolas un kristīgās mācības skolotāja
Tatjana SorokinaAngļu valodas skolotāja, speciālais pedagogs
Agnese KokinaSkolotājs logopēds
Rita KoržeņevskaDabaszinību, bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfijas skolotāja
Aija RasčevskaPirmsskolas skolotāja
Inese SaušaSākumskolas skolotāja
Māra LelevaMūzikas skolotāja
Renāte VēlikaLatvijas un pasaules vēstures, vizuālās mākslas un sākumskolas skolotāja
Jekaterīna ŠimaneKrievu valodas skolotāja
Svetlana MeļņičenkoPirmsskolas skolotāja