Biķernieku pamatskola

Adrese

Skolas iela 1, Biķernieki, Augšdaugavas novads

Direktors

Aleksejs Mackevičs

Tālrunis

65822944, 25419822

e-pasts

skola@bikerniekupag.lv

Vēsture

Biķernieku pamatskolas pirmsākumi meklējami 19. gadsimta otrajā pusē, kad Krivošejevas ciemā tika nodibināta pirmā tautas skola. Šajā skolā kā pirmais pedagogs darbojās Steļmana kungs. Biķernieku skola atradās Biķernieku ciemā, Ivana Radionova mājā, skola šajā vietā pastāvēja līdz pat 20. gadsimta 50. gadiem, kad tika pārvietota uz Biķernieku pagasta mājas telpām. No 20. gadsimta 30. gadiem Biķernieku skolas nosaukums un darbības virziens tika mainīts atbilstoši vēstures gaitai:

  • 1935.-1940. Biķernieku sešgadīgā skola;
  • 1940.-1948. Biķernieku nepilnā vidusskola;
  • 1948.-1950. Biķernieku septiņgadīgā skola;
  • 1950.-1995. Biķernieku vidusskola;
  • 1995.-… Biķernieku pamatskola.