Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs

Adrese

Raiņa ielā 33A, Ilūkste, Augšdaugavas novads

Direktore

Vanda Rimša

Tālrunis

65462580; 28384018

e-pasts

info@ilukstesbjc.lv

Iestāde īsteno interešu izglītības programmas novadā. To apmeklē novada bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 24 gadiem.

Jauniešiem ir iespējas iepazīt savas spējas, attīstīt un pilnveidot savus talantus, kā arī gūt pieredzi konkrētā darbībā.

BJC tradicionālie pasākumi:

  • Māmiņu dienas koncerts;
  • Vasaras nometne „Ziņkārīgā vārna”;
  • Zinību diena