Zemes noma

Augšdaugavas novada pašvaldības brīvo zemes vienību saraksts:

Informācija tiek publiskota saskaņā ar Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.8.apakšpunktu un 33.punktu, nolūkā apzināt iespējamo nomas tiesību pretendentu loku.

Ja uz zemes vienības nomu izsludinātajā termiņā piesakās vairāki pretendenti, nomnieka atlase tiks veikta rīkojot nomas tiesību izsoli.

Zemes vienības netiks iznomātas ar zemes nomas un/vai nekustamā īpašuma nodokļa parādiem.

Apskates vieta un laiks: iepazīties ar situāciju dabā var patstāvīgi vai izmantojot vietni: kadastrs.lv.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401). Pieteikumu var sūtīt: pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e - pasta adresi: pasts@augšdaugavasnovads.lv.

Lauksaimniecības zeme

Nomas līguma termiņš - 6 gadi

Paziņojuma ievietošanas datumsKadastra apzīmējumsAtrašanās vietaPlatība, haNomas maksa EUR gadā, bez PVNPiezīmePieteikšanās termiņš
*30.03.2023.
22.03.2023.4442 004 0118Ambeļu pagasts0.1128.00*
22.03.2023.4480 006 0188Pilskalnes pagasts1.2 daļa91.20*
22.03.2023.4490 003 0100Šēderes pagasts1.1 daļa83.60Nav piekļuves, var iznomāt kopā ar 4490 003 0149*
22.03.2023.4490 003 0149Šēderes pagasts0.5 daļa38.00*
22.03.2023.4490 008 0034Šēderes pagasts3.0 daļa228.00*
08.03.2023.4456 007 0312Eglaines pagasts4.4 daļa334.40*
08.03.2023.4456 007 0387Eglaines pagasts3.80 daļa288.80Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
08.03.2023.4456 007 0387Eglaines pagasts1. 40 daļa106.40Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
08.03.2023.4456 007 0391Eglaines pagasts0.4735.72*
08.03.2023.4456 007 0266Eglaines pagasts0.2228.00*
08.03.2023.4456 007 0249Eglaines pagasts0.6045.60*
08.03.2023.4456 007 0128Eglaines pagasts0.55 daļa41.80*
08.03.2023.4456 007 0204Eglaines pagasts0.2528.00*
08.03.2023.4474 004 0027Naujenes pagasts1.0062.95*
22.02.2023.4456 005 0079Eglaines pagastsdaļa 0.4030.40Var iznomāt kopā ar 4456 005 0087*
07.02.2023.4442 002 0126Ambeļu pag.0.5028.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
07.02.2023.4442 002 0076Ambeļu pag.1.2060.6Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
30.01.2023.4452 004 299Dubnas
pagasts
0.3028.00*
30.01.2023.4452 004 0409Dubnas
pagasts
0.1528.00*
30.01.2023.4484 004 0426Salienas pagasts0.3028.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
30.01.2023.4488 005 0538Sventes pagasts0.236928.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
10.01.2023.4466 001 0181Demenes pagasts0.4028.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
10.01.2023.4492 005 0067Tabores pagasts1.50 daļa75.38Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
10.01.2023.4496 005 0382Vecsalienas pagasts0.5028.00*
02.12.2022.4470 003 0322Maļinovas pagasts0.448828.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
02.12.2022.4444 003 0134Bebrenes pagasts4.00304.0Ievērot 2007.gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.274 Dabas parka "Dvietes paliene" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumus*
31.10.224452 004 0434Dubnas pagasts0.30 ha28.00*
10.08.2022.4474 002 0388Naujenes pagasts 0.4830.22*
26.07.2022.4444 002 0294 Bebrenes pagasts1.0781.32*
08.06.2022.4492 005 0075Tabores pagasts5.00 daļa251.25Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
02.05.2022.4442 002 0040Ambeļu pagasts 2.0101.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam  
02.05.2022.4446 001 0401Biķernieku pagasts 0.640738.25Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam  
02.05.2022.4446 001 0657Biķernieku pagasts 0.328.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam  
02.05.2022.4446 001 0668Biķernieku pagasts 0.647738.67Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam  
02.05.2022.4446 002 0275Biķernieku pagasts 1.009360.26Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4450 004 0408Demenes pagasts 1.50 (daļa)71.63 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4450 006 0341Demenes pagasts 0.128.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4450 007 0375Demenes pagasts 0.450228.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4466 001 0381Demenes pagasts 0.158328.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4466 005 0132Demenes pagasts 0.223128.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4466 001 0218Demenes pagasts0.932144.51Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
02.05.2022.4452 004 0418Dubnas pagasts 0.1528.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4456 007 0043Eglaines pagasts0,1728.00 *
02.05.2022.4460 001 0223“197.7 km”, Kalkūnes pagasts 0.128.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 002 0115Kalkūnes pagasts 1.0051.80 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 004 2401“Dārzu-centrs”, Kalkūnes pagasts 0.1528.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 004 2158Kalkūnes pagasts 0.2028.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 006 0123Kalkūnes pagasts 0.70 (daļa)  *
02.05.2022.4460 004 2363Kalkūnes pagasts 1.3670.45 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4462 003 0393Kalupes pagasts 0.23 (daļa)28.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4462 003 0433Kalupes pagasts 0.18 (daļa)28.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4464 005 0610Laucesas pagasts 0.3928.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4468 003 0135Līksnas pagasts 0.430.94Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4468 005 0714Līksnas pagasts 0.328.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4468 006 0540Līksnas pagasts 0.430.94 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 001 0067Maļinovas pagasts 0.3628.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 001 0159Maļinovas pagasts 0.228.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 001 0205Maļinovas pagasts1.856199.12Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 003 0367Maļinovas pagasts 0.180628.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 003 0615Maļinovas pagasts 0.0828.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 004 0183Maļinovas pagasts 0.328.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4472 004 0290“Medumi 290”, Medumu pagasts 0.428.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4474 001 0199Naujenes pagasts 0.2528.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4474 002 0388Naujenes pagasts 0.4628.96 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4474 004 0229Naujenes pagasts 0.009428.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4474 007 0506Naujenes pagasts1.8113.31 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4476 005 0323Nīcgales pagasts0.1928.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4476 005 0388Nīcgales pagasts 0.0228.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4476 005 0459Nīcgales pagasts 0.243528.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4476 005 0479Nīcgales pagasts 0.3528.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4476 005 0498Nīcgales pagasts 0,0928.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4476 005 0565Nīcgales pagasts 1.6696.61Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4480 001 0161Pilskalnes pagasts1.0 (daļa)76.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežnieki*
02.05.2022.4435 008 0086Prodes pagasts2.00 (daļa)152.00 *
02.05.2022.4490 001 0070Šederes pagasts0.3 (daļa)28.80 *
02.05.2022.4490 001 0070Šederes pagasts0.7 (daļa)53.20 *
02.05.2022.4490 008 0231Šederes pagasts2.6 (daļa)197.60 *
02.05.2022.4484 003 0220Salienas pagasts 1.30 (daļa)69.16Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4484 004 0277Salienas pagasts 0.152328.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4484 004 0618Salienas pagasts 0.0228.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4484 007 0127 Salienas pagasts 0.0228.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4486 001 0584Skrudalienas pagasts0.428.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4486 001 0585Skrudalienas pagasts 0.128.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4486 001 0602Skrudalienas pagasts 0.808250.03 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4486 005 0206Skrudalienas pagasts 0.328.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 005 0099Sventes pagasts 0.392228.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 005 0546Sventes pagasts 0.128.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4492 002 0585Tabores pagasts0.128.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4492 002 0616Tabores pagasts0.0628.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4492 002 0619Tabores pagasts 0.0628.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4492 002 0651Tabores pagasts 0.0228.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4492 003 0527Tabores pagasts 0.0128.00Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4492 004 0104Tabores pagasts2.80 daļa)140.7 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4496 004 0154Vecsalienas pagasts0.631.80Nav piekļuves, var iznomāt tikai pierobežniekiLīdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4496 005 0036Vecsalienas pagasts 0.328.00 Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4496 005 0167Vecsalienas pagasts0.60 (daļa)31.80 *
16.05.2022.4452 004 0380Dubnas pagasts0.3528.00*

Dārzkopības teritorijās

Nomas līguma termiņš - 6 gadi

Paziņojuma ievietošanas datumsKadastra apzīmējumsAtrašanās vietaPlatība, haNomas maksa EUR gadā, bez PVNPieteikšanās termiņš
*30.03.2023
07.02.2023.4460 007 0281Kalkūnes pagasts0,0742.70 *
20.09.2022.4488 002 0103Sventes pagasts0.1046.00*
26.07.2022.4468 006 0382Līksnas pagasts0,0628.00*
26.07.2022.4460 005 0255Kalkūnes pagasts0,0228.00*
08.06.2022.4460 004 0961Kalkūnes pagasts0.05ha30.50*
08.06.2022.4488 007 0172Sventes pagasts0.06ha28.00*
02.05.2022.4460 004 0805“207”, Celtnieks, Kalkūnes pagasts 0.0530.50Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 004 1873“188”, Daugava, Kalkūnes pagasts 0.0636.60Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 004 2107“589”, Daugava, Kalkūnes pagasts 0.0636.60Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 005 0193“44”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts 0.0530.50Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 005 0216“64”, Varavīksne, Kalkūnes pagasts 0.0530.50Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 007 0141“40”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts 0.0530.50Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4460 007 0185“92”, Birkineļu dārziņi, Kalkūnes pagasts 0.0636.60Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4464 001 0516Laucese, Laucesas pagasts 0.1591.50Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4464 001 0536Laucese, Laucesas pagasts 0.0530.50Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0105“13”, Pavasaris, Maļinovas pagasts 0.0628.20Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0153“34”, Pavasaris, Maļinovas pagasts 0.1361.10Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0201“79”, Pavasaris, Maļinovas pagasts 0.1047.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0292“255”, Pavasaris, Maļinovas pagasts 0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0296“261”, Pavasaris, Maļinovas pagasts 0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0306“348”, Pavasaris, Maļinovas pagasts 0.0628.20Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0357“1”, Spārīte, Maļinovas pagasts 0.1779.90Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0399“188”, Spārīte, Maļinovas pagasts 0.147.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0427“51”, Spārīte, Maļinovas pagasts 0.0837.60Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0614Pavasaris, Maļinovas pagasts0.033628.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4470 002 0653Spārīte, Maļinovas pagasts 0.0428.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4474 001 0262“191”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 0.0633.60Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4474 001 0295“221”, Vasarnīcas, Naujenes pagasts 0.0633.60Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 001 0048“35”, Meža ciems, Sventes pagasts 0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 001 0049Meža ciems, Sventes pagasts 0.0628.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 001 0062Meža ciems, Sventes pagasts 0.128258.97Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 001 0074“77”, Meža ciems, Sventes pagasts 0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 001 0083Meža ciems, Sventes pagasts 0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 001 0110“123”, Meža ciems, Sventes pagasts 0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 002 0160“17”, Pērlīte, Sventes pagasts 0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 002 0166“23”, Pērlīte, Sventes pagasts 0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 002 0168“25”, Pērlīte, Sventes pagasts 0.076435.14Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 002 0181Pērlīte, Sventes pagasts 0.0628.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 002 0183“40”, Pērlīte, Sventes pagasts 0.088540.71Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 002 0199“57”, Pērlīte, Sventes pagasts 0.067731.14Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 002 0201“59”, Pērlīte, Sventes pagasts 0.0941.40Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4488 009 0215“54”, Atpūta, Sventes pagasts 0.0628.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4492 002 0324“146a”,Maļutki, Tabores pagasts0.0528.00Līdz pirmajam pieteikumam
02.05.2022.4492 002 0777“21”, Maļutki, Tabores pagasts 0.0228.00Līdz pirmajam pieteikumam
16.05.2022.4460 004 1099383, Celtnieks, Kalkūnes pagasts0.046628.43*