Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte

2022. gada 8. decembrī ALTUM uzsāka jaunas atbalsta programmas īstenošanu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu.

Programma tiek īstenota Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma (turpmāk – ANM) ietvarā NextGenerationEU. Pieejamais programmas finansējums  ir 57,2 miljoni EUR.

Vairāk par nosacījumiem lasiet Altum mājaslapā: