Vecticībnieku lūgšanu nami

NosaukumsPagastsMācītājsKontaktiAdrese
Aščuku vecticībnieku baznīcaDubnasVikula Mihailovs29888067
Draudzes vadītājs Grigorijs Kirilovs kirilovs63@inbox.lv, 29323963
„Lūgšanu nams”, Aščuki, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5443
Bondarišķu vecticībnieku lūgšanu namsMaļinovasBondariški, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Eglaines vecticībnieku draudzeEglainesVera Puzāne28735375, vpuzane@inbox.lvLiepu iela 14, Eglaine, Augšdaugavas nov., LV-5444,
Ilūkstes vecticībnieku draudzeIlūksteFionija Kotova22360175Strēlnieku iela 47a, Ilūkste, LV-5447
Koroļevščinas vecticībnieku lūgšanu namsVišķuDraudzes vecākā:
sveto4ka2@inbox.lv, 26847292
Korolevščina, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Krivānu vecticībnieku lūgšanu namsKalupesPjotrs Mihailovs29684732
bogdanov.ivan@inbox.lv
Krivāni, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450
Krivošejevas vecticībnieku lūgšanu namsBiķerniekuDomentians Žilko28292574
domentian.zilko@gmail.com
Krivošejeva, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440
Medumu vecticībnieku lūgšanu namsMedumuAleksandrs RagozinsDraudzes vecākā: 22347026Ilgas iela 1, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460
Pantelišku (Brīveru) vecticībnieku lūgšanu namsBiķerniekuDomentians Žilko28292574
domentian.zilko@gmail.com
Panteļiški, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440
Rubenišku vecticībnieku lūgšanu namsMaļinovasIvans Žilko26480409Rubeniški, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459
Subates Vissvētās Dievmātes Patvēruma vecticībnieku lūgšanu namsSubateJevģenijs Orlovs65462275, 26183911,
parvalde@subate.lv;
sofijaglumane@inbox.lv, 271000054
Subate, Augšdaugavas novads,  LV-5471
Viļķeļu vecticībnieku lūgšanu namsSkrudalienasDorofejs LoginovsDraudzes vecākā 65439408
28810993
faina.signeva@skrudaliena.lv
Skaista iela 28, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5470
Vissvētās Dievmātes Patvēruma vecticībnieku lūgšanu nams DaniševkāVišķuTimofejs KudrjašovsDraudzes vecākā: 26372014
ina.kirnicanska@gmail.com
Daniševka, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481
Voitišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu namsSkrudalienasPjotrs MedvedevsDraudzes vecākā: 28455579, 29997729
draudzevoitiski@inbox.lv
Voitiški, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5470
Volodinas vecticībnieku draudzeLaucesas25900057
28303670
Volodina, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads,  LV-5461