Vecticībnieku lūgšanu nami

Aščuku vecticībnieku baznīca

Adrese: „Lūgšanu nams”, Aščuki, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5443

Kontakti: 29888067, draudzes vadītājs Grigorijs Kirilovs; kirilovs63@inbox.lv, 29323963, Vikula Mihailovs


Bondarišķu vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Bondariški, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449


Eglaines vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Liepu iela 14, Eglaine, Augšdaugavas nov., LV-5444

Kontakti: 28735375, vpuzane@inbox.lv, Vera Puzāne


Ilūkstes vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Strēlnieku iela 47a, Ilūkste, LV-5447

Kontakti: 22360175, Fionija Kotova


Koroļevščinas vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Korolevščina, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481

Kontakti: sveto4ka2@inbox.lv, 26847292


Krivānu vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Krivāni, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5450

Kontakti: 29684732, bogdanov.ivan@inbox.lv, Pjotrs Mihailovs


Krivošejevas vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Krivošejeva, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440

Kontakti: 28292574, domentian.zilko@gmail.com, Domentians Žilko


Medumu vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Ilgas iela 1, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5460

Kontakti: draudzes vecākā: 22347026, Aleksandrs Ragozins


Pantelišku (Brīveru) vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Panteļiški, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440

Kontakti: 28292574, domentian.zilko@gmail.com, Domentians Žilko


Rubenišku vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Rubeniški, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5459

Kontakti: 26480409, Ivans Žilko


Subates Vissvētās Dievmātes Patvēruma vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Subate, Augšdaugavas novads,  LV-5471

Kontakti: 65462275, 26183911, parvalde@subate.lv;
sofijaglumane@inbox.lv, 271000054, Jevģenijs Orlovs


Viļķeļu vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Skaista iela 28, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5470

Kontakti: Draudzes vecākā 65439408,
28810993, faina.signeva@skrudaliena.lv, Dorofejs Loginovs


Vissvētās Dievmātes Patvēruma vecticībnieku lūgšanu nams Daniševkā

Adrese: Daniševka, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481

Kontakti: Draudzes vecākā: 26372014
ina.kirnicanska@gmail.com, Timofejs Kudrjašovs


Voitišķu vecticībnieku kopienas lūgšanu nams

Adrese: Voitiški, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5470

Kontakti: Draudzes vecākā: 28455579, 29997729,
draudzevoitiski@inbox.lv, Pjotrs Medvedevs


Volodinas vecticībnieku lūgšanu nams

Adrese: Volodina, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads,  LV-5461

Kontakti: 25900057, 28303670