Pareizticīgo baznīcas

Daniševkas Svēto Apustuļu Pētera un Pāvila pareizticīgo baznīca

Аdrese:
Daniševka, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads
GPS: 56.074494 , 26.779577
Kontakti: +371 29897413, Dionīsijs Gorjunovs, dionisgor@inbox.lv


Ilūkstes Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudze

Adrese: Raiņa iela 2a, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Kontakti: kirdans@inbox.lv, Vladimirs Ruseckis, 29991867


Jāņuciema Lielmocekļa Georgija Uzvaras nesēja (Fabijanova) pareizticīgo baznīca

Adrese: Liepu iela 28, Jāņuciems, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads,  LV-5448

Kontakti: sama8@inbox.lv, 29297238, Aleksandrs Dreimanis


Lipiņišķu Vissvētākās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīca

Adrese: Lipiņiški, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5440

Kontakti: 22085443, grivasbaznica@inbox.lv, Vladimirs Osipovs


Maļinovas Svētā Pravieša Elijas pareizticīgo baznīca

Adrese: Rēzeknes iela 25a, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads,  LV-5459

Kontakti: 22352973
valentins.stratila@gmail.com;
malinovas.draudze@gmail.com, Vitālijs Stratila


Moskovskas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca

Adrese: Maskovskaja, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481

Kontakti: 29897413, dionisgor@inbox.lv, Dionīsijs Gorjunovs


Skrudalienas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo baznīca

Adrese: Miera iela 23, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5470

Kontakti: 29991867; 22085443
kirdans@inbox.lv
grivasbaznica@inbox.lv, Vladimirs Osipovs


Vecsalienas Pravieša Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca

Adrese: Tartaks, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5476

Kontakti: 22085443, grivasbaznica@inbox.lv, Vladimirs Osipovs