Šēderes pagasts

752

Iedzīvotāju skaits

114,8 km2

Pagasta kopējā platība

Šēdere

Centrs

1945. gadā

Izveidots

Šēderes pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām, Lietuvas pierobežā. Robežojas ar sava novada Eglaines, Pilskalnes, Sventes un Medumu pagastiem, kā arī Lietuvas Utenas apriņķi.

Pēc 1920. gada zemes reformas Lašu pagasta Lašu muižu (Lassen) ar Jaunlašu pusmuižu (1366 ha) sadalīja 100 vienībās, Šēderes muižu (893 ha) 55 vienībās, Klopmaņa muižu (387 ha) 23 vienībās, Vecgrīnvaldes muižu (387 ha) 19 vienībās, Lustkalnes (Lustbergas) muižu (304 ha) 20 vienībās, Jaungrīnvaldes muižu (222 ha) 19 vienībās, Akmeņu (Šteinburgas) muižu (209 ha) 7 vienībās. Jelgaviņu (162 ha) sadalīja 4 vienībās, bet Jelovkas (Eglaines) ciemu (68 ha) 126 apbūves gabalos.

1945. gadā Ilūkstes apriņķa Lašu pagastā izveidoja Lašu ciema padomi. Lašu ciems ietilpis Ilūkstes (1949-1962) un Daugavpils (1962-1990) rajonos. 1954. gadā Lašu ciemam pievienoja Gorbunovkas ciema Kirova kolhoza teritoriju, 1962. gadā - likvidēto Raudas ciemu. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu.

1991. gadā Lašu pagastu pārdēvēja par Šēderes pagastu. 2003. gadā Šēderes pagasts iekļāvās jaunveidotajā Ilūkstes novadā. 2021. gadā Ilūkstes novadu kopā ar Daugavpils novadu iekļāva jaunajā Augšdaugavas novadā.