Prodes pagasts

198

Iedzīvotāju skaits

93,7 km2

Pagasta kopējā platība

37,4 km2

Meži

1892. gadā

Izveidots

Prodes pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām tā rietumos Lietuvas pierobežā. Robežojas ar sava novada Subates pilsētu, Eglaines un Bebrenes pagastiem, Jēkabpils novada Rubenes, Asares un Gārsenes pagastiem, kā arī Lietuvas Panevēžas apriņķa Roķišķu rajona Obeļu seņūniju.

Prodes pagasts dibināts 1892. gadā, apvienojot sešus muižu pagastus — Prodes (Prohden), Kazimirvāles (Kasimirswahl), Lavides (Lowiden), Gulbenes (Gulben), Baltmuižas (Weißensee) un Vārnišku (Warnischki).

Pēc 1920. gada zemes reformas Baltmuižu (1035 ha) sadalīja 67 vienībās, Gulbenes muižu (883 ha) 56 vienībās, Prodes muižu (494 ha) 31 vienībā, Lavides muižu (480 ha) 37 vienībās, Kazimirvāles muižu (286 ha) 22 vienībās, Jaunvārnišķu un Vecvārnišķu muižas (207 ha) 12 vienībās. 1935. gadā Ilūkstes apriņķa Prodes pagasta platība bija 125,96 km² un tajā dzīvoja 2163 iedzīvotāji.

1945. gadā pagastā izveidoja Birznieku, Komjauniešu un Prodes ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Prodes ciems ietilpis Ilūkstes (1949-1962) un Daugavpils (1962-1963) rajonos. Prodes ciemam 1954. gadā pievienoja Ilzes ciemu, bet padomju saimniecības «Eglaine» teritoriju pievienoja Eglaines ciemam. Komjauniešu ciemam 1954. gadā pievienoja Birznieku ciemu, bet 1959. gadā likvidēja, teritoriju pievienojot Subates pilsētai un izveidojot Subates lauku teritoriju. 1963. gadā likvidēja Prodes ciemu un kolhoza «Brīvais arājs» teritoriju pievienoja Subates lauku teritorijai (pārējo daļu pievienoja Bebrenes ciemam). 1977. gadā daļu Subates lauku teritorijas pievienoja Eglaines ciemam.

2009. gadā Subates pilsētu ar lauku teritoriju iekļāva Ilūkstes novadā. 2010. gadā Subates lauku teritoriju izdalīja atsevišķā administratīvajā vienībā un pārdēvēja par Prodes pagastu. 2021. gadā Ilūkstes novadu kopā ar Daugavpils novadu iekļāva jaunajā Augšdaugavas novadā.