Pilskalnes pagasts

804

Iedzīvotāju skaits

124,8 km2

Pagasta kopējā platība

73,41 km2

Meži

Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”

Ievērojama vieta

Pilskalnes pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām, Daugavas kreisajā krastā. Robežojas ar sava novada Ilūkstes pilsētu, Šēderes, Eglaines, Bebrenes, Sventes un Dvietes pagastiem un (pa Daugavu) Līksnas pagastiem.

Pēc 1920. gada zemes reformas Pilskalnes muižu (Schloßberg) sadalīja 120 vienībās 1573 ha kopplatībā, Kaņecpoles muižu (Koniecpol) 22 vienībās 147 ha kopplatībā. 1935. gadā Ilūkstes apriņķa Pilskalnes pagasta platība bija 108,85 km² un tajā dzīvoja 2178 iedzīvotāji. 1945. gadā pagastā nodibināja Dolnājas, Gorbunovkas un Pilskalnes ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Pilskalnes ciems ietilpis Ilūkstes (1949—1962) un Daugavpils (1962—2009) rajonos. 1954. gadā Pilskalnes ciemam pievienoja likvidēto Dolnājas un Gorbunovkas ciemu kolhoza «Lāčplēsis» teritoriju, bet 1961. gadā — Eglaines ciema kolhoza «Lāčplēsis» teritoriju.

1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2021. gadā Pilskalnes pagastu iekļāva Augšdaugavas novadā.