Ilūkste

2276

Iedzīvotāju skaits

8,7 km2

Platība

Kopš 1917. gada

Pilsētas tiesības

267,6 iedz./km2

Blīvums

Ilūkste ir pilsēta Sēlijas dienvidaustrumos, Augšdaugavas novadā, agrākais Ilūkstes apriņķa un Ilūkstes novada centrs. Izvietojusies Ilūkstes upes abos krastos autoceļu P70 un P72 krustojumā 204 kilometru attālumā no Rīgas.

Ilūkstē ir vairākas izglītības iestādes, sporta un mūzikas skola, darbojas kultūras centrs, bibliotēkas, bērnu un jauniešu centrs. Tajā ir gan interešu pulciņi, gan novadpētniecības muzejs, darbojas 232. Ilūkstes mazpulku organizācija. Atzīmējama vēl viena nevalstiska organizācija — dienas centrs “Fēnikss” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ilūkstes vēsturiskajā centrā atrodas triju konfesiju dievnami: katoļu, pareizticīgo un atjaunotā luterāņu baznīca.

Foto autori: Sarmīte Bogdanoviča, Inese Minova