Bebrenes pagasts

724

Iedzīvotāju skaits

102,8 km2

Pagasta kopējā platība

1864. gadā

Izveidots

Bebrene

Centrs

Bebrenes pagasts ir viena no Augšdaugavas novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos. Robežojas ar sava novada Dvietes, Pilskalnes, Eglaines un Prodes pagastiem, kā arī Jēkabpils novada Rubenes pagastu.

Bebrenes pagasts izveidots 1864. gadā, apvienojot Bebrenes, Kaldabruņas un Kaminčas muižu pagastus. Vēlāk pievienots Ilzu muižas pagasts. 1920. gada zemes reformas gaitā Bebrenes muiža (Bewern) ar Julianovas, Akmeņu un Jauno pusmuižu tika sadalīta 111 vienībās 1843 ha kopplatībā, Kaldabruņas muiža (Kaltenbrunn) ar Alksnas pusmuižu sadalīta 80 vienībās 1552 ha kopplatībā, Kamiņčānu muiža 25 vienībās 481 ha, Kaldabruņas mācītājmuiža 25 vienībās 481 ha, bet Danenfeldes muiža (Dannenfeld, Danpelte) muiža sadalīta 5 vienībās 132 ha platībā.

1935. gadā Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagasta platība bija 158,9 km² un tajā dzīvoja 3481 iedzīvotājs. 1945. gadā pagastā izveidoja Bebrenes, Ilzes un Kaldabruņas ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Bebrenes ciems (vēlāk pagasts) ietilpis Ilūkstes (1949-1962) un Daugavpils (1962-2009) rajonos. 1959. gadā Bebrenes ciema kolhoza «Līga» teritoriju pievienoja Dvietes ciemam. Bebrenes ciemam 1961. gadā pievienoja Dvietes ciema kolhoza «Gaisma» teritorijas, 1963. gadā - daļu likvidētā Prodes ciema teritorijas.

1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2003. gadā Bebrenes pagasts iekļāvās Ilūkstes novadā. 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Ilūkstes novads tika iekļauts jaunajā Augšdaugavas novadā.