VIŠĶU PAGASTA SABIEDRISKAIS CENTRS

Projekta apraksts

Višķu pagasta Sabiedriskais centrs “18”, Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5481. (Malnavas koledžas izglītības programmu īstenošanas vieta Višķos) Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītājs:  Jānis Belkovskis, tālrunis : 65425347; e- pasts : kultura@viski.lv Vadītāja pieņemšanas laiks: Otrdien : 9.00 – 12.00 Višķu pagasta mājas lapa Latvijas kultūras datu portāls Sieviešu vokālais ansamblis "Anima Corde" Vadītāja: Agate Jermaļonoka Tālr. 27100562 E-pasts: kultura@viski.lv Jauktais vokālais ansamblis "Koransa" Vadītāja: Marta Bicāne Tālr. 26460226 E-pasts: kultura@viski.lv Vīru vokālais ansamblis "Mōls" Vadītāja: Marta Bicāne Tālr. 26460226 E-pasts: kultura@viski.lv Senioru deju kopa "Magones" Vadītāja: Marija Šaršune Tālr. 28372164 E-pasts: kultura@viski.lv

VECSALIENAS PAGASTA KLUBS