Projekts „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos”, Nr.16-03-AL28-A019.2201-000011

Projekta apraksts

Projekts „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos”, Nr.16-03-AL28-A019.2201-000011 tiek īstenots ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu izveidošanu Naujenes, Salienas un Višķu pagastos. Projekta rezultātā būs izveidoti 5 jauni bērnu rotaļu laukumi: - Naujenes pagasta Vecstropu un Lociku ciemos, - Višķu pagasta Špoģu un Višķu tehnikuma ciemos, - Salienas pagasta Salienas ciemā. Projektu īsteno Daugavpils novada dome. Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par projektu un projekta īstenotājiem „Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Daugavpils novada Naujenes, Salienas un Višķu pagastos” www.daugavpilsnovads.lv, www.naujene.lv, www.viski.lv, www.saliena.lv un sociālajos portālos https://www.facebook.com/DaugavpilsNovads.lv/. Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” mājaslapā www.daugavpils.partneribas.lv un sociālajos portālos https://www.facebook.com/Daugavpils.Partneribas/.  

Kalupes pagasts