PĀRROBEŽU AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS “AUGŠDAUGAVA-BRASLAVAS EZERI” IZVEIDE UN PRIEKŠNOTEIKUMU RADĪŠANA TĀS INTEGRĒTAI PĀRVALDĪBAI

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: "Sociāli kulturālā tīkla uzlabošana Zarasu, Braslavas un Daugavpils pierobežu teritorijās, piesaistot jauniešus un aktivizējot vietējās pašvaldības. Prieks kustībā." Projekta mērķis: sniegt ieguldījumu pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldības efektivitātē, ieviešot savstarpēji saskaņotas aktivitātes.

Projekta numursLLB-2-258
ProgrammaLatvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros
Projekta kopējais finansējumsEUR 52 065
Programmas finansējumsEUR 46 857
Īstenošanas laiks07.2013.-12.2014.
Sadarbības partneriDabas aizsardzības pārvalde Baltkrievijas Zināņu akadēmijas Bioresursu institūts Nacionālā parka "Braslavas ezeri" administrācija (Baltkrievija)
KontaktinformācijaInāra Mukāne e-pasts: inara.mukane[at]dnd.lv t. +37129191840

Projekts LLB-2-258 “Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” ” sniegs ieguldījumu sabiedrības izglītošanā, tiks sagatavota kopīga pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” pārvaldības koncepcija, izveidota sabiedriska administratīva struktūra turpmākai teritorijas pārvaldībai un informācijas apmaiņai. Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas izveide sniegs būtisku pieredzi dabas aizsardzības un teritorijas ilgtspējīgas attīstības problēmu apzināšanā un risināšanā starpvalstu līmenī, kā arī radīs priekšnoteikumus mērķtiecīgākai darbībai Eiropas pārrobežu aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Līdz 2014. gada septembrim Daugavpils novadā Naujenes novadpētniecības muzejā tiks iekārtots mūsdienīgs Dabas informācijas centrs. Šeit, pielietojot modernās tehnoloģijas un interaktīvas komunikācijas risinājumus, būs pieejama visplašākā informācija par dabas un kultūras mantojuma vērtībām pārrobežu aizsargājamajā teritorijā “Augšdaugava-Braslavas ezeri”. Savukārt, ekspertu komanda projekta asistentes Jolantas Bāras vadībā izstrādās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – aizsargājamo ainavu apvidus “Augšdaugava” pārvaldības plānu.

SOCIĀLI KULTURĀLĀ TĪKLA UZLABOŠANA ZARASU, BRASLAVAS UN DAUGAVPILS PIEROBEŽU TERITORIJĀS, PIESAISTOT JAUNIEŠUS UN AKTIVIZĒJOT VIETĒJĀS PAŠVALDĪBAS. PRIEKS KUSTĪBĀ.