NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS

Projekta apraksts

Skolas iela 17, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5463 Vadītāja Aina Stikāne Tālr. 29177299 Fakss: 65471145 E-pasts: ainastikane2@inbox.lv Vadītājas pieņemšanas laiks: otrdien  9-12.00 piektdien  13.00- 15.00 Nīcgales pagasta mājas lapa Latvijas kultūras datu portāls VPDK "Lakši" Vadītāja: Aija Daugele Tālr. 29158591 E-pasts: saule.a@inbox.lv Bērnu deju kopa Vadītāja: Aija Daugele Tālr. 29158591 E-pasts: saule.a@inbox.lv Folkloras kopa "Neicgalīši" Vadītāja: Žaneta Gasjaņeca Tālr. 28853445 E-pasts: zanneta11@inbox.lv Sieviešu vokālais ansamblis "Dzirkstelītes" Vadītāja: Žaneta Gasjaņeca Tālr. 28853445 E-pasts: zanneta11@inbox.lv Amatierteātris "Kvēlošās sirdis" Vadītāja: Dace Skutele Tālr. 28608141 E-pasts: skuteledace@inbox.lv Līnijdeju grupa "Rodeo" Vadītāja: Rudīte Grosberga Tālr. 26420435 E-pasts: ruditestikane@inbox.lv

NAUJENES KULTŪRAS CENTRS