MEDUMU PAGASTA TAUTAS NAMS

Projekta apraksts

Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts,
Augšdaugavas novads, LV-5460
Vadītāja: Elizabete Poddubnova
Tālr. 20429281
Fakss: 65471639
E-pasts tautas.nams@medumi.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks:
otrdien 9.00-12.00
ceturtdien 9.00-12.00

Medumu pagasta mājas lapa
Latvijas kultūras datu portāls

MAĻINOVAS PAGASTA SAIETA NAMS