“Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā 2017/2018”

Projekta apraksts

Projekta nosaukums: Latviešu valodas apguve Daugavpils novadā un pilsētā 2017/2018”
Projekta numurs:2017.LV/LV/5/6
Programma:Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Valsts budžeta finansētā programma „Latviešu valodas apguve pieaugušajiem”
Projekta kopējais finansējums:EUR  11271
Programmas finansējums:EUR  11271
Īstenošanas laiks:13.03.2017.-26.05.2018.
Kontaktinformācija:Ināra Mukāne

Daugavpils novada Kultūras pārvaldes vadītāja

e-pasts: inara.mukane@dnd.lv

T.+37129191840

Projekta mērķis ir nodrošināt pieaugušajiem Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem, mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvjiem un nepilsoņiem, kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji, iespēju apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas un prasmes trijos valsts valodas prasmju līmeņos, tādējādi veicinot mērķauditorijas spēju iesaistīties latviskās vides sociālajos procesos.

Labākai projekta būtības atspoguļošanai tika noteikti arī vairāki projekta apakšmērķi:

– Primāri nodrošināt Daugavpils novada iedzīvotāju pieejamību projekta ietvaros organizētajām latviešu valodas apmācībām.

– Izmantot latviešu kultūras un mākslas vides elementus, lai rosinātu mērķauditorijas interesi par latviešu valodas apguvi un veicinātu mērķauditorijas izpratni par latvisko kultūrvidi.

– Ar apmācību palīdzību sekmēt mērķauditorijas spēju patērēt informatīvo telpu latviešu valodā.

Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotāji – mazākumtautību iedzīvotāju pārstāvji un nepilsoņi – , kuri nav skolēni, bezdarbnieki vai darba meklētāji un kuri vēlas apgūt un pilnveidot latviešu valodas prasmes triju vidējo valodas apguves līmeņu ietvaros.

Projekta īstenošanas vieta ir Daugavpils novada Kultūras centrs. No 2017.gada marta līdz 2018.gada maijam  īstenotas šādas galvenās aktivitātes: izveidotas apmācību grupas, organizētas latviešu valodas  nodarbības, veiktas obligātās un starpposmu zināšanu pārbaudes, noformēti saistošie dokumenti, nodrošināta projekta publicitāte. Projekta īstenošanas laikā apmācīti 40 Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotāji. Projekta īstenošanas rezultātā 80% no mērķa grupas paaugstinājuši latviešu valodas zināšanas par vienu vai divām pakāpēm, par ko liecina dalībnieku valsts valodas prasmes pārbaude VISC. Kopumā projekta mērķa grupa ieguvusi lielāku izpratni par latvisko kultūrvidi, par latviešu valodas nozīmi socializācijas procesos, kā arī kvalitatīvāk spēj patērēt informatīvo telpu latviešu valodā.

Projekts "Munys pusis ļaudis"