Izstrādāts ekspozīcijas dizaina konceptuālais risinājums Slutišķu sādžai  

Projekta apraksts

Daugavpils novada Kultūras pārvalde īstenoja projektu „Slutišķu sādžas vecticībnieku kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana un interpretēšana mūsdienīgā ekspozīcijā”, kuru finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta īstenošanas laiks bija no 2019. gada 25. oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim.

Ekspozīcijas dizaina koncepcija sniedz vecticībnieku kultūras mantojuma interpretācijas risinājumu dzīvojamās ēkas, kūts un šķūņa telpās, kurās tiek plānota „Vecticībnieku kultūras mantojuma centra” izveide. Dizaina konceptuālais risinājums ir attīstīts trim mantojuma centra  ekspozīcijām: „Vecticībnieku lūgšanu istaba”, „Galdnieka amats Latgalē 20. gs. 1. pusē”,  un „Lopkopība Latgalē 20. gs. 1. pusē”.

Daugavpils novada Kultūras pārvalde vairāku gadu garumā ar projektu starpniecību cenšas saglabāt Slutišķu sādžas vecticībnieku kultūrvēsturisko mantojumu, kuru svarīgi korekti atspoguļot topošajās ekspozīcijās, tādējādi nodrošinot kopienas tradīciju aktualizēšanu un mūsdienīgu interpretāciju.

Izstrādātajā dizaina konceptuālajā risinājumā eksponēšanas principi ir balstīti vecticībnieku kultūras lokālās īpatnībās, kuras raksturo tādas iezīmes kā skarbums, noslēgtība un pašizolācija.

Projekta īstenošanas rezultāta tika iegūts kvalitatīvs un detalizēts „Slutišķu mājas” ekspozīcijas dizaina konceptuālais risinājums, kurš tika prezentēts un apspriests, tādējādi veidojot interesi par vecticībnieku kultūru plašākā sabiedrības lokā.

Slutišķu sādžas vecticībnieku kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un interpretēšanā mūsdienīgā ekspozīcijā tika iesaistītas arī kopienas, kuru devums sniedz iespēju autentiski un vēsturiski korekti atainot vecticībnieku kultūru un dzīvesveidu, radot sadzīviskā un garīgā kultūras mantojuma simbiozi.

Eksponēšanas principi caurvij sevī dramaturģiju, atmosfēru un stāstījumu, kurš rada apmeklētājam aizraujošu, izglītojošu un unikālu ekspozīcijas apmeklēšanas pieredzi.

Izstrādātais ekspozīcijas dizaina konceptuālais risinājums ir pamats turpmākai detalizētākai ekspozīcijas attīstīšanai un realizācijai.

Sagatavoja: Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projektu vadītāja Diāna Vanaga, Tālr. 256 11 544

Projekts „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”