“Ziemu raidīsim, pavasari gaidīsim!”

Kultūra

Kopā ar folkloras kopu “Neicgalīši” piedzīvosim Meteņdienas tradīcijas (tautasdziesmas, ticējumi, mīklas, maskošanās…) Individuāla pieteikšanās

pie Nīcgales TN

A.Stikāne t.29177299, kultura@nicgale.lv, D.Skutele, t.28608141, kultura@nicgale.lv

14:00 - 16:00

27.02.2022

Izstāde “Veco lietu stāsts”