Vokālās grupas “Putni” (Rīga) koncerts “Hildegardes sapņi”

Kultūra

Piedalās mācītājs Rinalds Grants.

Subates luterāņu baznīca

G. Okmane t. 27150854 gunta.okmane@augsdaugavasnovads.lv

17:00

29.05.2022

“Pavasara vakara dziesmu un deju ritmi”