Virtuālā trešdiena bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats (tiešsaistē)

Kultūra

LNB Bibliotēku attīstības centra Facebook lapā

I.Andžāne

11:00

26.01.2022

Attīstības komitejas sēde